Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Piotr Boroń

17.01.2020 - 19:40, aktualizacja 27.10.2021 - 16:55
Redakcja: an

Piotr Boroń

prof. dr hab. Piotr Boroń
Absolwent historii, studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczeń prof. Jerzego Szydłowskiego. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora. W 2010 na podstawie dysertacji: Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w dziejach Słowian we wczesnym średniowieczu. Od 2008 roku prowadzi także badania nad dziejami miast Górnego Śląska w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych. W swoich badaniach stara się uwzględniać zarówno źródła historyczne, jak również archeologiczne.
Opublikowane książki:

  • Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999.
  • Kniaziowie, królowie, carowie… Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010.
  • Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół gliwickiego rynku, Gliwice 2015.
  • Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku), Gliwice 2019.

Wybór artykułów na stronie: https://silesian.academia.edu/PiotrBoroń

 

 

return to top