Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Piotr Kowalewski

18.01.2020 - 11:46, aktualizacja 13.07.2021 - 15:28
Redakcja: am

dr Piotr Kowalewski Jahromi

e-mail:piotr.kowalewski@us.edu.pl

Urodzony w 1985 roku w Rudzie Śląskiej. Ukończył studia z zakresu filozofii, historii, prawa i historii sztuki. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe Akademii Młodych Dyplomatów Fundacji Pułaskiego i Szkołę Prawa Austriackiego UJ. W pracy badawczej i dydaktycznej zwolennik podejścia interdyscyplinarnego. Dwukrotnie brał udział w rocznej wymianie studenckiej z Uniwersytetem w Ratyzbonie (stypendium Erasmus+). Praktyki i staże odbywał w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i na Islandii (stypendium FSS). Od roku 2015 zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. W pracy doktorskiej badał tradycję i aktualność analitycznej filozofii historii na przykładzie koncepcji Artura C. Danto. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z metodologią historii oraz krytyczną analizą historiografii, z szczególnym uwzględnieniem jej roszczeń do obiektywności, naukowości i literackości. Interesuje się również mikrohistorią, historią idei i prawa oraz funkcjonowaniem pamięci historycznej w współczesnych społeczeństwach. W czasie wolnym od książek chętnie uprawia turystykę historyczną oraz górską. Członek International Network for Theory and History (INTH), European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS), The Microhistory Network, Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Katowicach), Koła Myśli Lewicowej UŚ, Klubu Wysokogórskiego w Katowicach oraz Deutscher Alpenverein Sektion Kattowitz.

Publikacje:

  1. Totalitarianism Without Borders. The Actuality of Carl J. Friedrich Political Thinking (oczekuje na druk w wydawnictwie Instytutu Pileckiego).
  2. Tradycja i aktualność analitycznej filozofii historii. Przypadek Artura C. Danto, (przygotowywana do druku rozprawa doktorska).
  3. Pay, Pray and Dance. The Story of A Religious Painting from A Silesian Village (oczekuje na publikację w materiałach pokonferencyjnych Wydziału Neofilologii UŚ).
  4. Body test or some Foucauldian analysis of “The Washing Machine Tragedy” by Stanislaw Lem (oczekuje na wydanie przez the Journal of the International Network for Sexual Ethics & Politics)
  5. Aesthetics after ‘The End of Art’. The State od Danto-Margolis Debate in XXI Century, opublikowany w materiałach pokonferencyjnych 21st ICA Belgrade 2019.
  6. The Mysterious Case of Analytic Philosophy of History: Paradigm Turn in Historiography Revisited, w: “Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, Vol. 110, 2018 Brill/Rodopi.
  7. Roman Lutman jako metodolog historii (II), w: „Sensus Historiae”, Vol IX, No. 2012/4.
  8. Roman Lutman jako metodolog historii (I), w: „Sensus Historiae”, Vol VII, No. 2012/2.

Piotr Kowalewski Jahromi, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

piotr.kowalewski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2886-3628

Google Scholar

Academia.edu

Research interests:

Theory of history, history of historiography, esthetics and art history, history of the national minorities law

Selected publications:

1) „Powrót do przyszłości Paula A. Rotha : historia i nauka jako racjonalne działanie człowieka (ponownie)” [Paul A. Roth’s Back to the Future: History and knowledge as a human’s  rational activity (once again)], Historyka. – Vol. 50 (2020), pp. 461-485.

2) „W stronę logicznej struktury narracji historycznych : wywiad z Paulem A. Rothem” [Towards a historical narrative logical structure: An interview with Paul A. Roth] / Paul A. Roth interviewed by Piotr Kowalewski-Jahromi.// Historyka. – Vol. 50 (2020), pp. 487-504.

3) „Historia komunizmu splątana między państwami : nowe perspektywy badań w Europie Środkowo-Wschodniej” : [recenzja] [A history of communism entangled between countries: New research prospects in Central and Eastern Europe], Porównania. – no. 1 (2020), pp. 373-388

4) “Aesthetics after the ‘End of Art’ : the state of Danto-Margolis debate in XXI century”, In: Proceedings of the 21st International Congress of Aesthetics : possible worlds of contemporary aesthetics : aesthetics between history, geography and media. – Belgrad : University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2019. – pp. 708-720

5) “The mysterious case of analytic philosophy of history: paradigm turn in historiography revisited”, In: Towards a revival of analytical philosophy of history : around Paul A. Roth’s vision of historical sciences. – Leiden : Brill-Rodopi, [2018]. – pp. 42-54

Fellowships and grants:

– Summer research grant in the municipal archive — Stadtarchiv Nürnberg, part of the  ERASMUS+ program, 06-09.2018

– Summer FSS research grant, Reykjavik University, 06-10.2016

Academic outreach and engagement:

organization of the student historical theater “Histeria”, since 2020

– co-organization of the interdisciplinary conference for doctoral students and young scholars: Kluczowe pojęcia myślenia historycznego: praktyczne wyzwania i teoretyczne innowacje współczesnej wiedzy o przeszłości, Poznań, March 6-7, 2020

 

Piotr Kowalewski

return to top