Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ryszard Kaczmarek

17.01.2020 - 21:44, aktualizacja 13.07.2021 - 15:06
Redakcja: am

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

Historyk, profesor zw. dr hab., pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze: historia Polski XX wieku, historia Niemiec XIX-XX wieku, historia Śląska. Autor wielu publikacji, m.in.: Pod rządami gauleiterów, Katowice 1998; Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006; Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010 (Polen in der Wehrmacht, Polen in der Wehrmacht, Oldenburg 2017); Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010; Polacy w armii Kajzera, Kraków 2014; Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Kraków 2019. Współredaktor historii Górnego Śląska (Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011; wyd. niem.: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oldenburg 2015). Redaktor naczelny czasopisma „Zaranie Śląskiego. Seria nowa”. Członek Komisji Historycznej dla Śląska (Historische Kommission für Schlesien). Laureat Nagrody Identitats za książkę historyczną roku 2015.

Ryszard Kaczmarek, PhD, DLitt
Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

ryszard.kaczmarek@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9917-063X

Google Scholar

LinkedIn

Publications:

 • Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989 [History of Poland 1914-1989], PWN, Warszawa 2010
 • Kaczmarek R., Polacy w Wehrmachcie [Poles in the Wehrmacht], “Wydawnictwo Literackie“, Kraków 2010 [German edition: Kaczmarek R., Polen in der Wehrmacht, De Gruyter Oldenbourg, Oldenburg 2017]
 • Historia Górnego Śląska [History of Upper Silesia], eds. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Gliwice 2011 [German edition: Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, hg. v. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, De Gruyter Oldenburg 2015]
 • Kaczmarek R., Polacy w armii Kajzera [Poles in Kaiser’s army], “Wydawnictwo Literackie”, Kraków 2014 [English edition: Poles in Kaiser’s army on the front of the First World War, Peter Lang, Berlin, 2020
 • Kaczmarek R., Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka [Silesian Uprisings 1919-1920-1921. The unknown Polish-German war], “Wydawnictwo Literackie“, Kraków 2019

Grants:

 • 2016–2019 Horyzont 2020 (MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie ITN, Program „Children Born of War – Past, Present and Future.CHIBOW”; Polish coordinator in the program including 12 European countries.
 • 2018–2020 NPRH – Uniwersalia 2.1, Polish People in the Imperial German Army, no.: 332259/PnH/2016, project manager
 • 2020–2023 member of the Academic Board in the project „WARLUX – L’impact et l’heritage de guerre…” Luxembourg Centre for contemporary and Digital History, the University of Luksemburg

Academic outreach and engagement:

 • Creation of the digital academic platforms for the Silesian Voivodeship, in the Institute of Regional Studies of the Silesian Library: Encyklopedia Województwa Śląskiego EWOŚ (http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php), Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST (http://geohist.ibrbs.pl/), Platforma Edukacyjna Eduś (http://edus.ibrbs.pl/)
 • Guest lectures abroad: University in Passau (Gastprofessor), University in Bonn, University in Stuttgart, University in Regensburg
 • Research projects realized in collaboration with international foundations and institutions: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Friedrich Ebert Stiftung, Fundacja Lanckorońskich, Historische Kommission für Schlesien, Instytut Pamięci Narodowej, Niemiecki Instytut Historyczny, Katholische Akademischer Ausländer-Dienst KAAD, Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien, Seminar für Osteuropäische Geschichte – University inTubingen.

 

Ryszard Kaczmarek

return to top