Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ryszard Skowron

18.01.2020 - 14:18, aktualizacja 13.07.2021 - 13:37
Redakcja: an

prof. dr hab. Ryszard Skowron

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; w latach 1980-2005 pracownik Zamku Królewskiego na Wawelu, a od 2003 Instytutu Historii UŚ. Członek Real Academia de Historia w Madrycie i Instituto Universitario „La Corte en Europa” (IULCE) w Madrycie. Zainteresowania badawcze: dyplomacja europejska w epoce nowożytnej, relacje polsko-hiszpańskie w XVI-XVII wieku, ceremoniał dworów królewskich, dzieje Wawelu.

Najważniejsze publikacje:

 1. La contribución de Juda Tadeusz Krusiński SI al conocimiento de Persia y del Cáucaso en Europa. Circulación de la información y propiedad intelectual en el siglo XVIII, [w:] Eastern Europe, Safavid Persia and the Iberian Word. Frontiers and the Edge of Empires, eds. J. Cutillas Ferrer i O. Recio Morales, Valencia 2019, ss. 59-79.
 2. Felipe IV y Polonia, [w:] La corte de Felipe IV (1621-166: Reconfiguración de la Monarquía Católica, tomo IV, vol. 1:  De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica. La Guerra de las Treinta Años, coords J. Martínez Millan y R. González Cuerva, Madrid 2018
 3. The House of Vasa and The House of Austria. Corespondence from the Years 1587 to 1668.Part I: The Times of Sigismund III, 1587-1632, volume 1, edited by Ryszard Skowron, Katowice 2016.
 4. [współredakcja z Enrique García Hernán], From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Valencia 2015
 5. Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, t. 1, edited by Ryszard Skowron, Cracow 2015.
 6. Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648, Kraków 2013.
 7. Entradas, bodas y coronaciones de las princesas de la Casa de Austria en Cracovia (1592 i 1605), Libros de la  corte, 6, 2013, s. 58-75 (librosdelacorte.es).
 8. Ceremonial – Etiquette – Residence. Europeanism and Own Traditions of the Court of Polish Kings (1370-1648), [w:] La cour de Bourgogne et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, ed.W. Paravicini, Paris 2013, 771-783.
 9. Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia en la política intrenacional de España en los años 1621-1632, Varsovia 2008.
 10. Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku, Społeczeństwo staropolskie. Seria Nowa 1, 2008, ss. 223-242

Ryszard Skowron, PhD, DLitt

Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

ryszard.skowron@us.edu,pl

ORCID: 0000-0001-9131-2832

https://silesian.academia.edu/RyszardSkowron

https://scholar.google.pl/citations?user=sY3PJUQAAAAJ&h

https://www.researchgate.net/profile/Ryszard-Skowron

 

Research interests:

History of modern diplomacy, Polish-Spanish relations,  history of the Habsburg dynasty, Europe-Persia contacts, edition of sources

 

Selected publications:

– K. Ożóg, R. Skowron (eds.), Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku : zbiór studiów [The art of  prudence. The Holy See diplomacy on Poland, Europe and the world in the modern period and the 20th century: a collection of studies], Kraków 2020

– La contribución de Tadeusz Krusiński SI al conocimiento de Persia y del Cáucaso en Europa. La Circulación de la información y de la propiedad intelectual en el siglo XVIII, [w:] Eastern Europe, Safavid Persia and the iberian world : frontiers and circulations at the edge of Empires, eds. J. Cutillas Ferrer, O. Recio Morales, 2019 Valencia,  Albatros, 2019, pp. 59-79.

Budowanie prestiżu królewskiego rodu: związki rodzinne Wazów z dynastiami europejskimi [Royal dynasty prestige building: Family relations between the Vasas and other European dynasties],   Studia Europea Gnesnensia, no. 20,  2019, pp. 55-81

  Felipe IV y Polonia, [w:] La corte de Felipe IV (1621-1665): Reconfiguración de la Monarquía Católica,  tomo IV, vol. 1:  De la Monarquía Universal a la Monarquía Católica. La Guerra de las Treinta Años, coords J. Martínez Millan y R. González Cuerva, Madrid  2018, pp. 293-336

 • Ceremoniał przyjęcia ambasadora hiszpańskiego Francisca de Mendozy na warszawskim dworze Wazów w roku 1597 [The reception ceremony for Spanish Ambassador Francisco de Mendoza in the Vasa court in Warsaw in 1597], Kronika Zamkowa – Roczniki, no. 4 (70) 2017, 25-46

 

Fellowships and grants:

– Research project, “Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587-1632), t.2. Część 2 Czasy Władysława IV (1632-1648)”, the National Program for the Development of Humanities, no.  11H16 0254 84, project manager

– Research project, “Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova series, vol. II i III.”, the National Program for the Development of Humanities, no. 11H 17 0055 85, project manager

 

Others:

Member: Real Academia de Historia in Madrid and Instituto Universitario “La Corte de Europa” in Madrid.

return to top