Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tomasz Pawelec

18.01.2020 - 13:10, aktualizacja 14.07.2021 - 10:42
Redakcja: an

prof. dr hab. Tomasz Pawelec

Ur. 1964 w Lublinie. W latach 1983-1987 indywidualne studia historyczne, UMCS w Lublinie. 1993 doktorat, UMCS w Lublinie. 2004 habilitacja, UŚ w Katowicach. 2015 tytuł profesora nauk humanistycznych. Zatrudnienie 1987-1994 UMCS. Od 1994 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: związki historiografii z psychologią i psychoanalizą, historia historiografii polskiej i światowej w XIX oraz XX wieku, dzieje polskiej refleksji metodologicznej w dziedzinie historii, pamięć historyczna, kultura uzdrowiskowa.

Publikacje

  1. Dzieje i nieświadomość. Założenia metodologiczne i praktyka badawcza psychohistorii, Wyd. UŚ: Katowice 2004.
  2. Karol Szajnocha. Codzienność – kobiety – historiografia, Wyd. UŚ: Katowice 2019 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
  3. Myśl metodologiczna Marcelego Handelsmana, AWH: Lublin 1994.
  4. Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Wyd. UMCS: Lublin 2002 (wybór, tłumaczenie i redakcja).
  5. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2011 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).
  6. Z drugiej strony Atlantyku. Młodsza Europa w dawnych  syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych), PTH Oddział Cieszyn: Cieszyn 2013.
  7. A Study of Memory Politics as a Research Program for a Transnational History of Communism in East-Central Europe, (w:) Krzysztof Brzechczyn (editor), New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe, Peter Lang GmbH: Berlin-Poznań 2019, s. 327-339 (współautor: Dorota Malczewska-Pawelec).

Tomasz Pawelec, PhD, DLitt

Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

tomasz.pawelec@us.edu.pl

orcid: 0000-0003-3375-1807

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Pawelec

 

Research interests:

Polish and American historiography in the 19th and 20th centuries, interrelations between history and psychology, collective memory and politics of memory, development of  methodological reflection in Polish historical scholarship, spa and leisure culture in Europe and Poland

 

Publications:

Tomasz Pawelec, History and the Unconscious: The Theoretical Assumptions and Research Practices of Psychohistory (Berlin: Peter Lang, 2021), pp. 410, ISBN 978-3-631-83878-5

Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, Karol Szajnocha. Codzienność kobiety historiografia [Karol Szajnocha: Everyday life – women –historiography] (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019), pp. 284, ISBN 978-83-226-3457-8

Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, “A Study of Memory Politics as a Research Program for a Transnational History of Communism in East-Central Europe,” in New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe. Ed. Krzysztof Brzechczyn (Berlin: Peter Lang, 2019), 327-339, ISBN 978-3-631-78098-5

Dorota Malczewska-Pawelec and Tomasz Pawelec, „Akcja „lato” – peerelowskie uzdrowisko „zarządza” sezonem (na przykładzie Ustronia),” [The action ‘Summer’: How local officials ‘manage’ the summer season in the Polish spa resort during the Communist era (the case of Ustroń)] in Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontekście europejskim [Tradition and Perspectives of the Development of Spa Culture in Iwonicz-Zdrój in European Context]. Eds. Bożena Płonka-Syroka, Agnieszka Kaźmierczak, Słąwomir Jandziś and Andrzej Syroka (Wrocław: Arboretum, 2018), 341-362, ISBN 978-83-62563-63-0

Tomasz Pawelec, “Biografistyka w obrębie historii historiografii – uwagi z doświadczenia płynące,” [Biographistics in the domain of history of historiography – some remarks based on experience] in Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka [Biography in Contemporary Historical Scholarship: Theory and Practice]. Ed. Jolanta Kolbuszowska and Rafał Stobiecki (Łódź: Ibidem, 2017), 51-67, ISBN 978-83-8088-680-3

 

Research grants:

Translation into English and Publication by Peter Lang GmBH — monograph Tomasz Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii” (the National Program for the Development of Humanities, Uniwersalia 2.1, project manager , 2017-2021)

 

Academic outreach and engagement:

The Office of District Prosecutor in Katowice – expert in the investigation related to the case of defamation of the Polish Nation in 2015/13/09, 2016-2017

return to top