Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wacław Gojniczek

17.01.2020 - 20:48, aktualizacja 13.07.2021 - 14:38
Redakcja: am

dr hab. Wacław Gojniczek, prof. UŚ

Urodzony 16.07.1965 w Cieszynie. Po ukończeniu LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie ukończył studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1984-1989). W latach 1988-2003 był zatrudniony w Archiwum Państwowym w Katowicach. W 1999 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dr. hab. R. Żerelika. Od 2001 r. zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Archiwistyki, a następnie Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Wybrane publikacje:

prace zwarte

 1. U schyłku panowania dynastii Piastów (1528-1653), [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, T. 2 (Wacław Gojniczek, Janusz Spyra przy współpracy Marzeny Bogus, Jerzego Gorzelika i Ireny Kwaśny, Cieszyn w czasach nowożytnych 1528-1848), Cieszyn 2010, s. 5-133 [ISBN 978-83-89835-50-5].

edycje źródłowe

 1. Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 r., Skoczów 1999, ss. 102;
 2. Leopold Jan Szersznik, Materiały genealogiczno-heraldyczne do dziejów szlachty księstwa cieszyńskiego, wydał W. Gojniczek, [Biliotheca Tessinensis T. 1, seria Polonica T. 1, Cieszyn 2004, ss. 392. [ISBN 83-914331-6-1]
 3. Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu, Pamiętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem przed stema laty założonego przy świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, wprowadzenie i edycja W. Gojniczek, Marcin Gabryś, Cieszyn 2009, ss. 72 + 39. [ISBN 978-83-907639-1-0]

prace pod redakcją

 1. Wraz z Idzim Panicem, Wisła (1593) – 1993. W czterechsetlecie powstania miejscowości. [Cieszyn 1993]
 2. Najstarszy kopiarz wsi Ochaby, wyd. Karol Kajzer, (Acta Historica Silesiae Superioris t. 4), Cieszyn 1997, ss.64.
 3. F. Popiołek, Dzieje Cieszyna z ilustracjami, wyd. 2, Cieszyn 2003
 4. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2008, T. 1, s. 67-105. [ISBN 978-83-226-1639-0]
 5. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, red. Renata Czyż, Wacław Gojniczek, Daniel Spratek, Cieszyn 2010, ss. 692. [ISBN 978-83-907639-6-5]
 6. Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), red. J. Brňjovják, W. Gojniczek, A. Zářický, Katowice-Ostrava 2011, s. 137-146 [ISBN 978-80-7368-936-0, 978-83-932082-0-3]
 7. 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku, red. W. Gojniczek, R. Kaczmarek, Katowice 2017, ss. 382
 8. Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku, red. Joachim Bahlcke, Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2018, ss. 760.

Wacław Gojniczek, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

waclaw.gojniczek@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-3790-134X

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Modern history of Upper Silesia, the development of office forms, history of archives in Silesia, editorship of Silesian historical sources.

Selected publications:

 • Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego 1477-1653) [Ducal and land  offices in the constitution of the Cieszyn Duchy] Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014, 392 pages.
 • 500 lat Reformacji na Górnym Śląsku [500 years of the Reformation in Upper Silesia], eds. W. Gojniczek, R. Kaczmarek, Katowice 2017, 382 pages.
 • Dziedzictwo górnośląskiej reformacji. Wpływ protestantyzmu na politykę, społeczeństwo i kulturę w XVI-XX wieku [The heritage of the Upper Silesian Reformation. The impact of Protestantism on politics, society and culture in the 16th-20th centuries], eds. Joachim Bahlcke, Wacław Gojniczek, Ryszard Kaczmarek, Katowice 2018, 760 pages.
 • Lutherische Geistlichkeit im Herzogtum Teschen unter den Piasten, [in:] Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie / Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Die europäische, polnische, schlesische Aspekte, eds. Lucyna Harc, Gabriela Wąs, Księgarnia Akademicka Kraków 2019, pages. 275-290.
 • Rotunda na tle dziejów Śląska Cieszyńskiego [The rotunda (of Saint Nicholas in Cieszyn) in the history of Cieszyn Silesia], [in:]  Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski, Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie Badania archeologiczno-architektoniczne 1941–2017 , Cieszyn – Kraków 2020, pp. 41-52.
 • Rotunda – jej wezwanie, duchowni oraz wyposażenie [The rotunda (of Saint Nicholas in Cieszyn) — its dedication, clergymen and furnishings], [in:] Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski, Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie Badania archeologiczno-architektoniczne 1941–2017 , Cieszyn – Kraków 2020, pp. 53-62.

Grants:

Research grant no. 2766/19/FPK/NID, financed by the Ministry of Culture and National Heritage, in the Archeological Monument Conservation Program, from the Fund for the Promotion of Culture: the monograph, Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017.

Academic outreach and engagement:

Member of the Program Board of the Cieszyn Silesia Museum.

Popular science articles:

 • O patronach cieszyńskiej rotundy [On the patrons of the Cieszyn rotunda], “Wiadomości Ratuszowe“ no. 25, 4.12.2020, 24 pages.
 • Rektorzy i kapelani kaplicy zamkowej [Rectors and chaplains of the castle chapel], “Wiadomości Ratuszowe“ no. 26, 18.12.2020, 24 pages.

return to top