Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zbigniew Hojka

17.01.2020 - 21:18, aktualizacja 13.07.2021 - 14:57
Redakcja: am

dr hab. Zbigniew Hojka, prof. UŚ

Urodził się 10 października 1962 r. Studia historyczne ukończył w 1988 r. na Uniwersytecie Śląskim. W 1995 r. obronił pracę doktorską pt. Zespolona administracja rządowa i  autonomiczna w województwie śląskim (1922–1939) – geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. W 2007 habilitował się: Polski Ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne. Od 1987 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: historia Polski w pierwszej połowie XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Śląska, historia Kościoła katolickiego, savoir vivre. Przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum w Chorzowie. Członek Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacje: Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów 1997. [współautor J. Kurek], Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002, Zespolona administracja rządowa i  autonomiczna w województwie śląskim (1922–1939) – geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. Katowice 2005, Polski Ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne. Katowice 2006, Stanisław Janicki (1884-1942). Biografia polityczna; Katowice 2015, [współautor Klaudia Pikuła], Poradnik dżentelmena i damy. Savoir vivre w towarzystwie i biznesie, Bielsko-Biała 2016.

Zbigniew Hojka, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

zbigniew.hojka@us.edu.pl / zbigniew.hojka1962@gamil.com

ORCID: 0000-0003-2169-1050

Google Scholar

Research interests:

History of 20th century Poland, history of Silesia, history of the Catholic Church, trade unions, savoir vivre.

Recent publications: 

  • Zbigniew Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej [Polish Catholic sobriety movement in Prussian Upper Silesia and in immigration centers from Silesia in North Rhine and Westphalia before the First World War], Katowice 2020, WueM, KSJ, 280 pages; ISBN: 9788380991064; 9788395852206.
  • Zbigniew Hojka, Profesor Józef Pieter i jego czasy [Professor Józef Pieter and his times], Warszawa 2020, PWN, 160 pages, ISBN: 978-83-012-1500-2; EAN: 9788301215002.
  • Zbigniew Hojka, Browary z terenu dzisiejszego województwa śląskiego na przestrzeni dziejów [Breweries in the area of the today Silesian Voivodeship over the centuries], Historica. Revue pro historii a pribuzne vedy, 2018/2, pp. 186-219, ISSN 1803-7550.
  • Zbigniew Hojka, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego [The Upper Silesian Walenty Roździeński Society of Friends of Science], “Analecta. Studia i Materiały z  Dziejów Nauki”, no. 1(50), Warszawa 2018, Vol. 1, issue II, ISSN 1509-0957.
  • Zbigniew Hojka, Adolf Dygacz – etnograf, etnomuzykolog, folklorysta, badacz i znawca kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej [Adolf Dygacz — the ethnographer, ethnomusicologist, folklorist, researcher and expert on Upper Silesian and Dąbrowa Basin culture], “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2019, no. 1, pp. 217-229, ISSN 1509-0957.

Research grants:

Panteon Górnośląski – badania naukowe [the Upper Silesia Pantheon — research] (project participant, the research project of the Ministry of Science and Higher Education, 22 February, 2020–21 February, 2021)

Academic outreach and engagement:

  • The radio program, the Katowice Radio Station — “Savoir vivre w towarzystwie i biznesie” Katowice 2017-2018.
  • The discussion panel organized by the Museum in  Chorzów, “Wybitni Ślązacy”, Chorzów 2019.
  • The series of lectures organized by the Museum in Rybnik – “Savoir vivre wczoraj i dziś”, Rybnik 2018.

return to top