Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ zagranicznym ekspertem ds. oceny kształcenia

24.06.2022 - 13:01 aktualizacja 24.06.2022 - 13:03
Redakcja: mn

Dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof. UŚ została powołana na eksperta zagranicznego oceniającego jakość kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze na kierunku Języki słowiańskie. Weszła również w skład Rady ds. Jakości Kształcenia tamtejszego uniwersytetu.

Jako slawistka dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach, prof UŚ w latach 2012-2014 współpracowała z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze w ramach międzynarodowego grantu VEGA (Antropocentryczne kategorie semantyczne w języku słowackim (w porównaniu z niektórymi językami słowiańskimi) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Republiki Słowackiej.

Dekret w wersji pdf.

dekret Rektora Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze o powołaniu dr hab. Marioli Szymczak-Rozlach, prof. UŚ na zewnętrznego eksperta zagranicznego ds. oceny jakości kształcenia

return to top