Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

23.09.2021 – Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego

13.09.2021 - 13:40 aktualizacja 14.09.2021 - 08:54
Redakcja: lukaszmalarzewski

Sosnowiec, 8 września 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uprzejmie informuję, że

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Abramowicz

odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 12.00,
w Międzywydziałowej Auli Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

temat rozprawy:

Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego

 

Promotor:
Dr hab. Justyna Ciesielczuk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Promotor pomocniczy:
Dr Ryszard Chybiorz

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Tadeusz Magiera (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze)
Recenzja: RECENZJA I

Dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Recenzja: RECENZJA II

Streszczenie rozprawy:
STRESZCZENIE

Praca do wglądu w Oddziale Specjalistycznym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,  Bibliotece Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

return to top