Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Nauk o Ziemi prowadzi współpracę z podmiotami społeczno-gospodarczymi, którą regulują umowy, porozumienia, listy intencyjne i memoranda na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Współpraca o charakterze eksperckim:

 1. DHI Polska Sp. z o.o. (https://worldwide.dhigroup.com/pl)
 2. Gaz System (https://www.gaz-system.pl/pl)
 3. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (https://ios.edu.pl/)
 4. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice)
 5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/)
 6. Planetarium – Śląski Park Nauki (https://www.planetarium.edu.pl/)
 7. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia z Wrocławia (https://eko-unia.org.pl/)
 8. Tarnowskie Wodociągi (https://www.tw.tarnow.pl/)
 9. Towarzystwo na rzecz Ziemi (http://www.tnz.most.org.pl/)
 10. TVP3 Katowice
 11. UNESCO IGCP 648: Supercontinent Cycles & Global (http://geodynamics.curtin.edu.au/igcp-648/)
 12. Urząd Gminy Bobrowniki
 13. Urząd Gminy Klucze
 14. Urząd Gminy Krzyżanowice
 15. Urząd Miasta Katowice
 16. Urząd Miasta w Bytomiu
 17. Urząd Powiatowy w Będzinie wraz z Urząd Miasta Wojkowice
 18. WWF Polska
 19. Wyższy Urząd Górniczy
 20. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz w ramach realizacji projektów międzynarodowych:

 1. Projekt AdriaArray (https://www.orfeus-eu.org/)
 2. CTl Logistic Sp. z o.o. w Sosnowcu (https://ctl.pl/)
 3. Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (https://obiks.pl/)
 4. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (https://www.gpw.katowice.pl/)
 5. Projekt Interreg Europa Środkowa – boDEREC-CE (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html)
 6. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (https://nfos.org.pl/)
 7. Polimex Energetyka Sp. z o.o. (https://www.polimex-mostostal.pl/grupa-kapitalowa/polimex-energetyka)
 8. PPHU GEOBUD SP. z o.o. (http://geobud.com.pl/)
 9. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Geologus (https://geologus.eu)
 10. Przestrzeń 2K Sp. z o.o. (https://przestrzen2k.pl/)
 11. Stowarzyszenie Zdrowe Miasto z siedzibą w Gliwicach
 12. Projekt Supercontinent (http://www.ernstgeosciences.com/)
 13. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział w Mikołowie (https://www.czwa.odr.net.pl/19-kategoria/powiaty/pzdr-mikolow.html)
 14. Trinity College, Irlandia (https://www.tcd.ie/)
 15. World Glacier Monitoring Service (https://wgms.ch/)
return to top