Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Historia Wydziału Nauk o Ziemi - Kalendarium

1973 – utworzenie Samodzielnego Zakładu Geografii przy Instytucie Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

1974 – Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołujące Wydział Nauk o Ziemi, który rozpoczyna swoją działalność w Sosnowcu w budynku przy ul. Szkolnej 4

1974  – pierwsze egzaminy wstępne na nowoutworzony Wydział

1974 – uruchomienie niestacjonarnych studiów na kierunku geografia

1974 – doc. dr Marian Marczak pierwszym dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi

1975 –  dziekanem WNoZ zostaje prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz

1975 – Wydział otrzymuje budynek przy ul. Partyzantów, który został przeznaczony na potrzeby kierunku geografia

1977 – oddany został do użytku budynek Laboratorium przy ul. Będzińskiej (wówczas ulica Mielczarskiego)

1978 – pierwszy egzamin magisterski – Izabela Psykała

doc. dr Marian Marczak

stary trzypętrowy budynek z cegły, zdjęcie czarno-białe
Budynek przy ul. Szkolnej

starszy mężczyzna w okularach ubrany w togę z ozdobnym futrzanym kołnierzem i łańcuchem dziekańskim na szyi
prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz

pięciopiętrowy budynek, prosta elewacja, zdjęcie czarno-białe
Budynek przy ul. Partyzantów

1981 – dziekanem WNoZ zostaje prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

1982 – cały Wydział przenosi się do budynku przy ul. Będzińskiej (d. Mielczarskiego)

1987 – dziekanem Wydziału wybrano prof. dr hab. Stanisława Bukowego

prof. dr hab. Kazimierz Kozlowski

Budowa budynku przy ul. Będzińskiej

Budowa budynku przy ul. Będzińskiej

prof. dr hab. Stanislaw Bukowy

1990 – dziekanem Wydziału został wybrany prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski

1991 – Wydział otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii

1991 – pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale – mgr Monika Jachowicz

1992 – prawo do nadawania stopnia naukowego doktora zostało rozszerzone na geografię

1993 – dziekanem został prof. dr hab. Jacek Jania

1994 – doktorat honoris causa nadany prof. dr Jean Nicod na podstawie wniosku m.in. Rady Wydziału Nauk o Ziemi

1994 – powołanie Muzeum Ziemi

1995 – utworzenie studiów niestacjonarnych na kierunku geologia

1996 – dziekanem został wybrany ponownie prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski

1997 – Wydział uzyskał pełnię praw akademickich; może nadawać stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii i geografii

1997 – pierwsze kolokwium habilitacyjne na Wydziale – dr Lesław Teper

1998 – powołanie studiów doktoranckich Zarządzenie Rektora z dn. 15.VII.1998

1999 – wznowienie prac nad I etapem rozbudowy Wydziału na wcześniej wykonanych fundamentach

prof. dr hab. A. Jankowski

prof. dr hab. J. Jania

Inauguracja roku akademickiego 1993/1994

doktorat honoris causa nadany prof. dr Jean Nicod

2001 – oddanie do użytku Zespołu Sal Audytoryjnych

2001 – rozpoczęcie realizacji „Centralnej Międzywydziałowej Auli” w ramach II-go etapu rozbudowy Wydziału

2001 – druga kadencja na stanowisku dziekana WNoZ prof. dr hab. Jacka Jani

2003 – zakończenie prac budowlanych; oddanie do użytku Auli Międzywydziałowej, Czytelni BWNoZ i części wystawowej Muzeum Ziemi

2004 – przeniesienie Czytelni do nowego pomieszczenia w budynku Auli Międzywydziałowej

2004 – ostatni nabór na niestacjonarne studia na kierunku geologia

2006 – przystąpiono do wymiany elewacji budynku dydaktycznego

2007 – początek prac związanych z modernizacją budynku dydaktycznego

2007 – przekształcenie specjalności geofizyka w międzywydziałowy kierunek studiów

2008 – pierwszy nabór na studia stacjonarne, kierunek geofizyka

2008 – doktorat honoris causa nadany prof. Jon Ove Hagen na podstawie wniosku Rady

2008 – dziekanem zostaje wybrany prof. dr hab. Adam Idziak

2010 – ostatni nabór na niestacjonarne studia licencjackie, kierunek geografia

Zespół sal audytoryjnych

Budowa Auli Międzywydziałowej

prof. dr hab. A. Idziak

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

2014 – rozpoczęcie modernizacji budynku laboratorium

2015 – utworzenie nowych kierunków studiów: geologia stosowana i inżynieria zagrożeń środowiskowych

2016 – dziekanem zostaje wybrany prof. dr hab. Leszek Marynowski

2016 – utworzenie studiów II stopnia na kierunku Turystyka

2019 – powstaje Wydział Nauk Przyrodniczych

prof. dr hab. L. Marynowski

Powstanie Wydziału NaukPrzyrodniczych

return to top