Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Weroniki Dragan

1 Recenzja W. Dragan

2 Recenzja W. Dragan

Streszczenie W. Dragan (ang)

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgra Krzysztofa Senderaka

Streszczenie K. Senderak

1 Recenzja K. Senderak

2 Recenzja K. Senderak

2020

dr Jarosław Banaszek

Streszczenie J. Banaszek

Recenzja J. Banaszek

Recenzja J. Banaszek

dr Paweł Rutkiewicz

1 Recenzja P.Rutkiewicz

2 Recenzja P. Rutkiewicz

Streszczenie P. Rutkiewicz

dr Marlena Dyszy

Recenzja M. Dyszy

Recenzja M. Dyszy

Streszczenie M. Dyszy (ang)

dr Rafał Juroszek

Recenzja R. Juroszek

Recenzja R. Juroszek

Streszczenie pracy R.Juroszek

dr Barbara Mateuszów

Recenzja pracy B. Mateuszów

Recenzja pracy B. Mateuszów

Streszczenie pracy B. Mateuszów

dr Kinga Mazurek-Matuszewska
Tytuł: Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji
Promotor: dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ
Data nadania: 21.01.2020

dr Adrian Zarychta
Tytuł: Analiza termiki wybranych obiektów lokowania odpadów pogórniczych w województwie śląskim z wykorzystaniem estymacji i symulacji geostatystycznych
Promotor: dr hab. Stanisław Ćmiel
Data nadania: 21.01.2020

2019

dr Agnieszka Moska
Tytuł: Promieniotwórczość naturalna i antropogeniczna skał Gór Opawskich i ich zachodniego przedpola
Promotor: dr hab. Dariusz Malczewski
Data nadania: 03.12.2019

dr Krzysztof Brom
Tytuł: Trendy w makroewolucji rozmiarów liliowców; przykłady z fanerozoiku
Promotor: dr hab. Mariusz Salamon
Data nadania: 03.12.2019

dr Maria Dziurowicz
Tytuł: Wyznaczanie współczynników emanacji izotopów radonu 222Rn i 220 Rn z wybranych faz metamiktycznych w funkcji wewnętrznie zaabsorbowanej dawki promieniowania alfa z szeregów 232Th, 238U i 235U
Promotor: dr hab Dariusz Malczewski
Data nadania: 05.11.2019

dr David Surmik
Tytuł: Mikrotafonomia szczątków gadów środkowego triasu Śląska
Promotor: dr hab. Michał Zatoń, prof. UŚ / dr hab. Barbara Kremer, prof. IP PAN
Data nadania: 18.06.2019

dr Marta Bystrowska
Tytuł: Expedition cruise tourism in Svalbard – development determinants
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jania / dr Jackie Dawson
Data Nadania: 18.06.2019

dr Natalia Tomczewska-Popowycz
Tytuł: Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Data nadania: 28.05.2019

dr Barbara Spyt
Tytuł: Współczesne funkcjonowanie górnej granicy lasu w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Babiej Góry
Promotor: prof. dr hab. Adam Łajczak
Data nadania: 28.05.2019

dr Marcin Szuszkiewicz
Tytuł: Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Magiera
Data nadania: 16.04.2019

dr Alicja Pradela
Tytuł: Zmiany układu powierzchniowej sieci hydrograficznej w śląsko-krakowskim rejonie eksploatacji rud cynku i ołowiu
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czaja
Data nadania: 19.02.2019

dr Elżbieta Łepkowska
Tytuł: Zmienność odpływu wód oraz transportu materiału zawieszonego ze zlewni Lodowca Werenskiolda (SW Spitsbergen)
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jania
Data nadania: 19.02.2019

dr Dorota Środek
Tytuł: Minerały z chlorem i fluorem ze skał pirometamorficznych
Promotor: dr hab. Irina Galuskina, prof. UŚ
Data nadania: 19.02.2019

dr Michał Ciepły
Tytuł: Wpływ czynników morskich na proces cielenia lodowców Spitsbergenu na przykładzie Lodowca Hansa
Promotor: prof. dr hab. Jacek Jania
Data nadania: 19.02.2019

dr Radosław Sagan
Tytuł: Tożsamość śląska w obliczu globalizacji na przykładzie Katowic
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Data nadania: 15.01.2019

Archiwum

doktoraty archiwum

return to top