Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

16.09.2021 – Petrografia i chemia stałych zanieczyszczeń paliw grillowych wraz z opracowaniem standardów optycznych do ich identyfikacji

13.09.2021 - 13:50 aktualizacja 14.09.2021 - 10:22
Redakcja: lukaszmalarzewski

Sosnowiec, 4 września 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uprzejmie informuję, że

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Zbigniewa Jelonka

odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. (czwartek) o godz. 13.00

temat rozprawy:

Petrografia i chemia stałych zanieczyszczeń paliw grillowych wraz z opracowaniem standardów optycznych do ich identyfikacji

 

Link do transmisji: https://youtu.be/BdybLoHFamE

Promotor:
Prof. dr hab. Monika Fabiańska

Promotor pomocniczy:

 

Recenzenci:

dr hab. Leokadia Róg, prof. GIG
Recenzja: RECENZJA I

dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. AGH
Recenzja: RECENZJA II

Streszczenie rozprawy:
STRESZCZENIE

Praca do wglądu w Oddziale Specjalistycznym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,  Bibliotece Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

return to top