Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

POLSKO-CHIŃSKIE CENTRUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

W styczniu 2020 roku uchwałą Senatu UŚ założone zostało POLSKO-CHIŃSKIE CENTRUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH. Główny temat badawczy zaplanowany do realizacji przez Centrum to: „Wpływ zmian klimatu na kształtowanie środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego”. Temat będzie realizowany przez pracowników UŚ reprezentujących dwie dziedziny i trzy dyscypliny naukowe:

  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina – nauki o Ziemi i środowisku,
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina – nauki biologiczne,
  • dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W ramach prac prowadzonych przez Centrum realizowane będą następujące cząstkowe tematy badawcze:

  • Analiza zapisu zmian klimatycznych w przyrostach rocznych drzew rosnących w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego.
  • Analiza magnitudy i częstotliwości występowania niszczycielskich ruchów masowych w warunkach zmieniającego się klimatu.
  • Analiza kształtowania się zasobów wodnych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego.
  • Analiza cech anatomii drewna drzew i krzewów (np. listwy mrozowe, drewno reakcyjne, wzrost dekoncentryczny, traumatyczne kanały żywiczne) wykształconych w wyniku występowania ekstremalnych procesów środowiskowych, np. burz pyłowych, ekstremalnych mrozów, wiatrołomów, susz.
  • Wpływ zmian klimatycznych na rozwój osadnictwa w obszarach górskich, w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego.

Centrum nawiązuje obecnie formalną współpracę z kilkoma instytucjami naukowymi z Chin:
− Institute of Geography and Ecology, Chinese Academy of Sciences, Urumqi, Xinjiang,
− Chengdu Center of China Geological Survey, Chengdu, Syczuan,
− State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection, Chengdu University of Technology, Chengdu, Syczuan.
W ramach działania Centrum zaplanowano realizację projektów z jednostkami badawczymi z Chin, powstaną także wspólne publikacje. W ramach działalności Centrum zaplanowano także szereg wyjazdów polskich badaczy do Chin, będziemy także gościć chińskich naukowców na Uniwersytecie Śląskim.

return to top