Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
  • Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
  • Zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty:
  • Procedura postępowania poprzedzającej złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora i wniesienia opłaty za jej przeprowadzenie:
return to top