Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Pedagogiki

Wybory Dyrektora Instytutu Pedagogiki

30.07.2020 - 21:08 aktualizacja 30.07.2020 - 21:13
Redakcja: tomaszhuk

Szanowni Państwo,

Pracownicy Instytutu Pedagogiki,

 

na wniosek J. M. Rektora UŚ Prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka rozpoczynam procedurę wyłaniania Kandydatów na Dyrektora Instytutu Pedagogiki w latach 2020-2024. Proszę o składanie Kandydatur do sekretariatu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, p. 6) do godz. 12.00 dnia 5 września 2020 roku. Oficjalna lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie Instytutu Pedagogiki do dnia 6 września 2020 roku.

Dokumentacja powinna zawierać:

  • krótki opis osiągnięć naukowych (ważniejsze publikacje, realizowane projekty, udział w zespołach eksperckich) Kandydata;
  • krótki opis doświadczenia organizacyjnego (pełnione funkcje, realizacja zadań organizacyjnych) Kandydata;
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie podpisane przez Kandydata.

W załączeniu przekazuję wyciąg Statutu UŚ dotyczący procedury powoływania Dyrektora Instytutu. Zebranie opiniujące Kandydatów na Dyrektora Instytutu Pedagogiki odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku , o godzinie 11.00 w formie zdalnej. W trakcie zebranie Kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie planów funkcjonowania i rozwoju Instytutu. Dokładny program zebrania, wraz ze stosownymi linkami, zostanie przesłany w dniu 7 września 2020 roku. Bardzo proszę wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki, w przypadku zaplanowanego urlopu, o jego przerwanie zgodnie z przyjętą procedurą w Uniwersytecie Śląskim. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy zenon.gajdzica@us.edu.pl

Łączę pozdrowienia

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Pismo

Wyciąg ze Statutu UŚ

return to top