Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Zespół ds. badania edukacji w czasach pandemii COVID-19

02.09.2021 - 21:52 aktualizacja 02.09.2021 - 21:56
Redakcja: tomaszhuk

Zespół ds. badania edukacji w czasach pandemii COVID-19 powstał w czerwcu 2020 r. w celu przeprowadzenia diagnozy stanu edukacji w wybranych gminach województwa śląskiego, na zlecenia organów prowadzących. Tworzą go pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, reprezentujący różne dyscypliny naukowe: pedagogikę, psychologię, nauki o polityce. Stąd jego interdyscyplinarny charakter, przejawiający się również w przyjmowanej perspektywie badawczej.
Zadaniem Zespołu było dokonanie diagnozy charakteru działań edukacyjnych, występujących problemów oraz rozwiązań zastosowanych podczas drugiej fali pandemii, z perspektywy nauczycieli, rodziców i uczniów, opracowanie rekomendacji, które mogą poprawić jakość edukacji w podobnych sytuacjach oraz upowszechnić formuły on-linowe w edukacji uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią raportu:

Edukacja_zadalna_w_okresie_drugiej_fali_pandemii_COVID_przypadek_Rudy_Slaskiej (1) (1)

Skład zespołu (kolejność alfabetyczna):

dr Bogumiła Bobik

dr Edyta Charzyńska

dr Dagmara Dobosz

dr Marcin Gierczyk

dr Paweł Grzywna, prof. UŚ

dr Hewilia Hetmańczyk

dr Dominika Hofman-Kozłowska

prof. dr. hab. Ewa Jarosz – lider Zespołu

dr Patrycja Młynek

dr Edyta Nieduziak – koordynator Zespołu

dr Dorota Prysak

dr hab. Irena Przybylska, prof. UŚ

mgr Karolina Skop

dr Natalia Stępień-Lampa

dr Anida Szafrańska

return to top