Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki

Ogólne wyniki egzaminu umieszczane są w systemie USOS.

Pozytywny wynik egzaminu  jest poświadczeniem osiągnięcia przez osobę studiującą poziomu biegłości językowej B2 z języka obcego zgodnie z określonymi standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 

Dalszy rozwój językowy:

Osoby studiujące, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu poświadczającego kompetencje językowe na poziomie B2, mają prawo do nieodpłatnego:

1) uczestnictwa w oferowanych przez SPNJO zajęciach lektoratu z tego języka obcego na wyższym poziomie (C1 lub C2) lub zajęciach z zakresu języka specjalistycznego;

2) uczestnictwa w oferowanych przez SPNJO zajęciach lektoratu z innego języka obcego na poziomie A1, A1/A2, A2/B1, B1/B2 lub B2;

3) uczestnictwa w oferowanych przez SPNJO dodatkowych jednosemestralnych modułach językowych: https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/dodatkowa-oferta-dla-studentow-nks/

4) uczestnictwa w innych zajęciach oferowanych w Uczelni, w szczególności prowadzonych w języku obcym.

return to top