Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:

– pasmo matematyczno – przyrodnicze;
– pasmo humanistyczno – społeczne;
– pasmo cieszyńskie;
– pasmo neofilologiczne.

Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych znajdują się w załączniku (zal20137701.pdf) do Zarządzenie Rektora nr 77/2013

 

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

 

Wymagany poziom biegłości absolwenta

Wybór języka i poziomu lektoratu jest bardzo ważny – zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy absolwent studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka obcego na poziomie B2, zaś absolwent studiów jednolitych magisterskich – na poziomie B2+.

Studium Praktycznej Nauki Języków umożliwia studentom osiągnięcie wymaganej biegłości językowej poprzez uczestnictwo zajęciach lektoratowych. Studenci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty kursów dokształcających SPNJO.

Student wykazuje osiągniętą biegłość językową poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat na odpowiednim poziomie lub przedłożenie stosownego certyfikatu biegłości językowej.

Zapraszamy do wykonania testów poziomujących i odpowiedniego wyboru lektoratu.

 

Organizacja zajęć językowych

Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest na poziomie od B1/B2 do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na poziomie A2 są grupami przeznaczonymi wyłącznie dla studentów kierunków:
– Wydziału Nauk Przyrodniczych (kierunki: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Geologia stosowana),
– Wydziału Humanistycznego (kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa),
– Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (wszystkie kierunki),
– Wydziału Nauk Społecznych (kierunki: Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi).

Do grup międzywydziałowych języka angielskiego na poziomie A2 rejestrują się studenci, którzy ze względu na program studiów mają obowiązek realizacji lektoratu języka angielskiego, a którzy uzyskali wskazanie z testu poziomującego z języka angielskiego niższy niż B1/B2.

Warunkiem uczestnictwa w lektoracie realizowanym przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji.

 

Terminy rejestracji podane są na stronie SPNJO w zakładce > lektorat > pierwsze kroki > rejestracja

 

Test poziomujący, który jest obligatoryjny jeśli chcesz uczęszczać z zajęciach na poziom wyższy niż A1, znajduje się na platformie e-elarningowej > lektorat > pierwsze kroki > test poziomujący

return to top