Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest z języków:

– angielskiego na poziomie od A2 do C1
– francuskiego na poziomie od A1 do B2
– hiszpańskiego na poziomie od A1 do B2
– niemieckiego na poziomie od A1 do B2
– rosyjskiego na poziomie od A1 do B2

Wybór języka odbywa się pod warunkiem dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

KIERUNEK

Tryb studiów
1. Doradztwo filozoficzne i coaching niestacjonarne
2. Filozofia niestacjonarne
3. Kognitywistka niestacjonarne
4. Turystyka historyczna stacjonarne
5. Biologia stacjonarne
6. Biotechnologia stacjonarne
7. Ochrona środowiska stacjonarne
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji stacjonarne
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji niestacjonarne
10. Psychologia stacjonarne
11. Chemia stacjonarne
12. Informatyka stosowana stacjonarne
13. Inżynieria materiałowa stacjonarne
14. Inżynieria materiałowa (studia w języku angielskim) stacjonarne

 

Wymagany poziom biegłości absolwenta

Wybór języka i poziomu lektoratu jest bardzo ważny – zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy absolwent studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka obcego na poziomie B2, zaś absolwent studiów jednolitych magisterskich – na poziomie B2+.

Studium Praktycznej Nauki Języków umożliwia studentom osiągnięcie wymaganej biegłości językowej poprzez uczestnictwo w zajęciach lektoratowych. Studenci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty kursów dokształcających SPNJO (https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/poza-lektoratem/kursy/)

Student wykazuje osiągniętą biegłość językową poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat na odpowiednim poziomie lub przedłożenie stosownego certyfikatu biegłości językowej.

Zapraszamy do wykonania testów poziomujących i odpowiedniego wyboru lektoratu.

Organizacja zajęć językowych

W związku z wprowadzeniem przez Uniwersytet Śląski nowej koncepcji studiów od roku akademickiego 2023/24  nauczanie języków obcych w Uniwersytecie Śląskim prowadzone jest według dwóch systemów:

1. dla kierunków, które realizują dotychczasową koncepcję studiów;
2. dla kierunków, które realizują nową koncepcję studiów.

System lektoratów dla dotychczasowej koncepcji studiów:

– lektorat rozpoczyna się w semestrze zimowym 2023/24;
– lektorat prowadzony jest przez 4 semestry, z których czwarty kończy się egzaminem kończącym lektorat.

System lektoratów dla nowej koncepcji studiów:

– lektorat rozpoczyna się w semestrze letnim 2023/24;
– lektorat prowadzony jest przez 4 semestry, z których każdy kończy się zaliczeniem;
– szczegóły w zarządzeniu Rektora – wkrótce

WAŻNE

Warunkiem uczestnictwa w lektoracie realizowanym przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji.

Terminy rejestracji podane są na stronie SPNJO w zakładce > lektorat > pierwsze kroki > rejestracja

Test poziomujący, który jest obligatoryjny, aby uczęszczać na zajęcia na poziom wyższy niż A1, znajduje się na platformie e-learningowej > lektorat > pierwsze kroki > test poziomujący

Dokumenty zwalniające z uczestnictwa w lektoracie:
Posiadasz certyfikat, który znajduje się w KATALOGU dokumentów będącym załącznikiem do Zarządzenie Rektora nr 182/2023 i chcesz się zwolnić z uczestnictwa w lektoracie?

Nie musisz wypełniać testu poziomującego!

Wystarczy, że wypełnisz ANKIETĘ i uzupełnisz FORMULARZ,  w którym podepniesz certyfikat lub inny dokument. Zostanie on zweryfikowany, a drogą mailową zostaniesz poinformowany o dalszych krokach.

Jaką ocenę możesz uzyskać za konkretny certyfikat? Sprawdź:

– język angielski: LINK.pdf
– język francuski: LINK.pdf
– język hiszpański: LINK.pdf
– język niemiecki: LINK.pdf
– język rosyjski: LINK.pdf

return to top