Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Informacje dotyczące lektoratu języka obcego realizowanego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na studiach:

– stacjonarnych I stopnia
– stacjonarnych II stopnia
– stacjonarnych jednolitych magisterskich
– niestacjonarnych I stopnia
– niestacjonarnych II stopnia
– niestacjonarnych jednolitych magisterskich

Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:

– pasmo matematyczno – przyrodnicze;
– pasmo humanistyczno – społeczne;
– pasmo cieszyńskie;
– pasmo neofilologiczne.

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

Lektorat z języka angielskiego odbywa się na poziomie od B1+ do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami przeznaczonymi wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału Nauk Przyrodniczych (kierunki: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska), Wydziału Humanistycznego (kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (wszystkie kierunki), Wydziału Nauk Społecznych (kierunki: Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi).

Do grup międzywydziałowych języka angielskiego na poziomie A2 logują się studenci, którzy ze względu na program studiów nie mają możliwości wyboru innego języka poza proponowanym przez Wydział, a których wynik testu poziomującego przypisuje do grupy o poziomie docelowym niższym niż oferowany na danym kierunku. Grupy te są grupami dedykowanymi.

Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20137701.pdf .

Warunkiem uczestnictwa w pasmach lektoratowych realizowanych przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu USOSweb (REJESTRACJE ŻETONOWE) lub USOSweb (KALENDARZ REJESTRACJI) na podstawie wyniku testu poziomującego.

Internetowa rejestracja

Test poziomujący

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie (punkt 5 poniżej) test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej el.us.edu.pl/spnjo.

Student wykonuje kolejne kroki:

– wchodzi na platformę elearningową el.us.edu.pl/spnjo;
– loguje się poprzez Centralny Punkt Logowania;
– wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu na głównej stronie;
– zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących;
– wypełnia ankietę;
– wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.

Wynik testu poziomującego

Wyniki uzyskane z jednego lub kilku testów poziomujących z języka lub języków obcych, których student uczył się na dotychczasowych etapach kształcenia, są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej na USOSweb (REJESTRACJE ŻETONOWE) lub USOSweb wg kalendarza rejestracji.

Terminy

Rozwiązywanie testów poziomujących: 06.08 – 15.09.2022 r. pod tym LINKIEM

Rejestracja na zajęcia językowe:

STUDIA STACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb:

– studenci studiów I stopnia,
jednolitych magisterskich (Psychologia w Katowicach, Prawo, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia).

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

27.09.2022 godz. 13:00 do 02.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 1. moduł języka obcego

27.09.2022 godz. 15:00 do 02.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 3. moduł języka obcego

2. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

04.10.2022 godz. 13:00 do 11.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 1. i 3. moduł języka obcego

STUDIA STACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb:

– studenci studiów II stopnia,
– studenci studiach jednolitych magisterskich (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Katowicach, Pedagogika specjalna w Katowicach, Psychologia w Katowicach, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia).

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

27.09.2022 godz. 13:00 do 17.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 5. moduł języka obcego

STUDIA NIESTACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb lub bezpośrednio do grup:

– WNS (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Praca socjalna, Socjologia),
– WPiA (w semestrze zimowym Administracja; w semestrze letnim Prawo)

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

04.10.2022 godz. 15:00 do 31.10.2022 godz. 23:55 /niestacjonarne WNS wybrane kierunki, WPiA kier. administracja

po 15.02.2023 (dokładny termin zostanie podany później) /niestacjonarne WPiA kier. prawo

return to top