Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Informacje ogólne

Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych magisterskich prowadzone jest w ramach pasm językowych:

– pasmo matematyczno – przyrodnicze;
– pasmo humanistyczno – społeczne;
– pasmo cieszyńskie;
– pasmo neofilologiczne.

Szczegóły dotyczące przypisania kierunków studiów do pasm językowych: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20137701.pdf

Student wybiera lektorat z jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego.

 

Wymagany poziom biegłości absolwenta

Wybór języka i poziomu lektoratu jest bardzo ważny – zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy absolwent studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka obcego na poziomie B2, zaś absolwent studiów jednolitych magisterskich – na poziomie B2+.

Studium Praktycznej Nauki Języków umożliwia studentom osiągnięcie wymaganej biegłości językowej poprzez uczestnictwo zajęciach lektoratowych. Studenci mogą również skorzystać z dodatkowej oferty kursów dokształcających SPNJO.

Student wykazuje osiągniętą biegłość językową poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat na odpowiednim poziomie lub przedłożenie stosownego certyfikatu biegłości językowej.

Zapraszamy do wykonania testów poziomujących i odpowiedniego wyboru lektoratu.

 

Organizacja zajęć językowych

Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest na poziomie od B1+ do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na poziomie A2 są grupami przeznaczonymi wyłącznie dla studentów kierunków:
– Wydziału Nauk Przyrodniczych (kierunki: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska),
– Wydziału Humanistycznego (kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa),
– Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (wszystkie kierunki),
– Wydziału Nauk Społecznych (kierunki: Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi).

Do grup międzywydziałowych języka angielskiego na poziomie A2 rejestrują się studenci, którzy ze względu na program studiów mają obowiązek realizacji lektoratu języka angielskiego, a którzy uzyskali wskazanie z testu poziomującego z języka angielskiego niższy niż B1+.

Warunkiem uczestnictwa w lektoracie realizowanym przez SPNJO jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji.

 

Terminy rejestracji

STUDIA STACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb:

– studenci studiów I stopnia,
– jednolitych magisterskich (Psychologia w Katowicach, Prawo, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia).

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

27.09.2022 godz. 13:00 do 02.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 1. moduł języka obcego > Bezpośredni LINK do rejestracji <

27.09.2022 godz. 15:00 do 02.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 3. moduł języka obcego > Bezpośredni LINK do rejestracji <

2. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

04.10.2022 godz. 13:00 do 11.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 1. i 3. moduł języka obcego

 

STUDIA STACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb:

– studenci studiów II stopnia,
– studenci studiach jednolitych magisterskich (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Katowicach, Pedagogika specjalna w Katowicach, Psychologia w Katowicach, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia).

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

27.09.2022 godz. 13:00 do 17.10.2022 godz. 23:55 – rejestracja na 5. moduł języka obcego > Bezpośredni LINK do rejestracji <

 

STUDIA NIESTACJONARNE – rejestracja żetonowa USOSweb lub bezpośrednio do grup:

– WNS (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Praca socjalna, Socjologia),
– WPiA (w semestrze zimowym Administracja; w semestrze letnim Prawo)

1. TURA REJESTRACJI NA LEKTORAT

04.10.2022 godz. 15:00 do 31.10.2022 godz. 23:55 /niestacjonarne WNS wybrane kierunki, WPiA kier. administracja

po 15.02.2023 (dokładny termin zostanie podany później) /niestacjonarne WPiA kier. prawo

 

Test poziomujący

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje test poziomujący zamieszczony na platformie e-learningowej.

Termin rozwiązywania testów: 06.08 – 15.09.2022 r. przedłużono 15.10.2022 r.

Aby rozwiązać test wykonaj kolejne kroki:

– sprawdź klucz dostępu dla swojego kierunku, które są dostępne TUTAJ,
– wejdź na stronę https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=2
– zaloguj się na swoje konto używając Centralnego Serwera Uwierzytelniania (CAS),
– zapoznaj się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących,
– wypełnij krótką ankietę (tylko wtedy aktywuje się test),
– wykonaj test z języków, które znasz lub tych, których naukę chcesz kontynuować.

Wyniki uzyskane z testu są podstawą do wyboru odpowiedniej grupy lektoratowej aktualnie dostępnej podczas rejestracji internetowej. Jeśli chcesz rozpocząć naukę nowego języka (poziom A1), nie musisz wykonywać testu z tego języka.

return to top