Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, stanowi kolegium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzące działalność dydaktyczną, a także promocyjną i usługową w zakresie:

– prowadzenia uniwersyteckich lektoratów oraz kursów dokształcających w zakresie nauki języków obcych
– egzaminowania i certyfikacji znajomości języków obcych zakończonych przyznaniem Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego Uniwersytetu Śląskiego,
– wspierania i popularyzowania nauki języków obcych, znajomości kultury kraju danego obszaru językowego oraz umiejętności porozumiewania się w środowisku wielokulturowym i różnojęzycznym,
– zapewniania warunków doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych,
– organizowania zajęć i warsztatów dla szkół oraz wydarzeń propagujących naukę języków obcych,
– organizowania szkoleń i konferencji naukowo-dydaktycznych poświęconych nauczaniu języków obcych,
– zadań realizowanych na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej.

SPNJO odpowiada za nauczanie języków obcych, w szczególności w formie lektoratu, w ramach programów studiów na kierunkach i poziomach studiów zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu oraz zapotrzebowaniem poszczególnych wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

return to top