Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • English
  • Polish
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pierwszy warsztat w ramach projektu Welcome2US

05.04.2024 - 09:28 aktualizacja 05.04.2024 - 11:08
Redakcja: agatasoldrowska

22 marca zorganizowaliśmy pierwszy warsztat w ramach projektu Welcojme2US. Warsztat skierowany był do pracowników zagranicznych oraz do pracowników uniwersytetu, którzy z nimi współpracują.

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest zatrudnionych 70 pracowników zagranicznych z 33 krajów. Ich obecność wzbogaca Uniwersytet nie tylko pod względem naukowym czy pod kątem nauczania, ale również jeśli chodzi o różnorodność kulturową. Jednak mimo naszych starań, żeby stworzyć przyjazną atmosferę pracy, musimy być świadomi, że praca w środowisku wielokulturowym może również wiązać się z ryzykiem nieporozumień i konfliktów.

Dlatego w ramach projektu Welcome2US zdecydowaliśmy się zorganizować warsztaty “Interpersonal and Intercultural Communication in the Academic Environment”. Podczas warsztatów, przeprowadzonych przez certyfikowaną trenerkę, panią Małgorzatę Pelczar, poprzez dyskusje, wykłady i gry integracyjne uczestnicy poznali definicję kultury, skąd się biorą stereotypy i jak z nimi walczyć. Dowiedzieli się także jak budować wzajemne zaufanie w środowisku międzykulturowym.

Nowonabyta wiedza i praktyczne umiejętności ułatwią współpracę zarówno pracownikom zagranicznym naszej uczelni jak i polskim pracownikom, którzy współpracują z nimi na co dzień.

Projekt Welcome2US, w ramach którego zorganizowano szkolenie jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w programie Welcome to Poland 2022.

A group of participants and the trainer in the classroom during the workshop. Grupa uczestników z trenerką podczas warsztatów.fot. archiwum projektu „Welcome2US”

Uczestnicy podczas szkolenia. Dobra atmosfera sprzyja nauce komunikacji.

Training participants and the trainer posing for a photo in the classroom. Uczestnicy szkolenia wraz z trenerką pozujący do zdjęcia w sali szkoleniowej.fot. archiwum projektu „Welcome2US”

Pamiątkowe zdjęcie.

return to top