Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego jest jednostką o dużym potencjale kreacyjnym w zakresie sztuk filmowych i teatralnych.

Potencjał artystyczny Szkoły pozwala na działania na rzecz rozwoju kultury audiowizualnej oraz tworzenie dzieł filmowych oraz fotograficznych obecnych w europejskiej przestrzeni kultury. Pracownicy Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego prezentują swoje prace artystyczne podczas najważniejszych wydarzeń artystycznych oraz w najważniejszych ośrodkach kultury na świecie.

Węgiel Film Festival

Ideą festiwalu jest prezentacja twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata szerszej publiczności, a także wzajemna wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół. Konfrontacja dokonań filmowych jest dla studentów dobrą okazją do obserwacji techniki i rzemiosła kolegów. Daje możliwość wymiany zdań na temat prezentowanych poglądów i strony artystycznej filmów. Pozwala zostać docenionym przez profesjonalne jury i liczną publiczność.

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych jest instytutem naukowym i artystycznym Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzona jest w nim działalność twórcza w zakresie sztuk filmowych, fotografii oraz sztuk teatralnych.

return to top