Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

Studia na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu operatora filmowego i telewizyjnego oraz fotografika i fotooperatora.

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji. W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których mają zastosowanie lub które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne itp.)

Zapisz się na studia

O kierunku O kierunku

Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji. W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Form studiów: stacjonarna
Studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Formy studiowania: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratorium.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organiacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrasktrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Jednym z elitarnych kierunków w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego jest Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Na kierunku tym przyszli twórcy, operatorzy i fotograficy kształcą się pod okiem wykładowców znanych z dzieł filmowych, telewizyjnych i fotografii nagradzanych na festiwalach oraz konkursach w Polsce i zagranicą. Kierunek daje możliwość łatwego zdobycia pracy w zawodzie ponieważ na rynku polskim występuje ogromne zapotrzebowanie na operatorów filmowych i telewizyjnych. Konkurencyjność tego kierunku wynika ze spójnej koncepcji zajęć, wśród których znajduje się duża liczba zajęć warsztatowych przygotowujących studenta do pracy w zawodzie. Podstawą tegoż kierunku są przekazywane treść związane z kształtowaniem narracji filmowej, rozumieniem procesów zachodzących w artystycznych sposobach wypowiedzi czy formatowaniem charakterów, lokacji, przestrzeni i przedmiotów. W ramach prowadzonych zajeć dydaktycznych prezentowane są najnowsze zdobycze technologii wizualnych (np. VR, animacja), a przede wszystkim podstawy sztuki operatorskiej. Wyjątkowość kierunku kształtowana jest także dzięki ogromnemu zaangażowaniu wykładowców Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w polską i europejską kinematografię.

 

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to uznani w Europie operatorzy (także reżyserzy) produkcji filmowych. Są to przede wszystkim: Łukasz Baka („1920 Bitwa Warszawska”, „Botoks”, „Kobiety mafii”, „Trochę raju”, „Pokot” ), Paweł Chorzępa („Synek”, „Magnezja”, „Kiedy będę ptakiem”), Damian Kocur („Dalej jest dzień”, „Moje serce”, „To czego chcę”), Tomasz Woźniczka („Przystanek”, „Wielki strach”, „Za horyzont”), Kacper Fertacz („Żeby nie było śladu”, „Król”, „Ostatnia rodzina”, „Hardkor disko”), Cezary Stolecki („Gorzko!”, „”Home sweet home”, „Magma”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt” ), Natalia Pietsch („Też coś dla ciebie mam”, „Żabi król”).

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Hanna Bober: hanna.bober@us.edu.pl

return to top