Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia

 

Język wykładowy: polski

Studia na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w charakterze operatora obrazu filmowego i operatora kamery, fotografa i operatora zdjęć.
Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze reżysera zdjęć, producenta programów telewizyjnych, operatora zdjęć, fotografa i operatora zdjęć. Pięcioletni program studiów obejmuje przedmioty humanistyczne, takie jak: wstęp do kulturoznawstwa, filozofia, historia i teoria filmu, historia sztuki, literatury i dramatu, a także przedmioty programowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów operatorskich, programów telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz innych produkcji audiowizualnych opartych na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowe efekty specjalne, przestrzeń wirtualna itp.). W trakcie studiów student ma kontakt zarówno z teoretykami danych dziedzin, jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji. W trakcie studiów studenci uczestniczą w warsztatach praktycznych, których corocznym efektem końcowym są indywidualne etiudy telewizyjne i filmowe. Studia kończą się przygotowaniem i dyskusją nad magisterską pracą dyplomową składającą się z części praktycznej (realizacyjnej) i teoretycznej (pisemnej).
Absolwent wyposażony jest w wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, świadomość estetyczną oraz kompetencje społeczne istotne dla działalności operacyjnej i fotograficznej. Posiadają wiedzę z zakresu technicznych i technologicznych aspektów produkcji filmowej i telewizyjnej oraz fotografii. Po ukończeniu studiów są przygotowani do realizacji filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; przygotowania oświetlenia i wizji w programach i widowiskach telewizyjnych z wykorzystaniem profesjonalnych systemów filmowych. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form, takich jak: filmy animowane i edukacyjne, reklamy, teledyski oraz fotografia i formy multimedialne. Dlatego mogą pracować w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których film, fotografia, emisja telewizyjna są stosowane lub wykorzystywane w ich działalności (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne itp.)

Zapisz się na studia

(Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca)

O kierunku O kierunku

Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji. W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Form studiów: stacjonarna
Studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
Formy studiowania: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratorium.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrastrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do program studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18×24 cm).

Etap I

  • Przegląd i ocena teczek z pracami własnymi.

Etap II

  • Egzamin praktyczny: studium fotograficzne;
  • Egzamin pisemny: Analiza warsztatowa obrazu filmowego.

Etap III

  • Egzamin ustny: Realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego;
  • Egzamin ustny: Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia wynosi 150 złotych.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Jednym z elitarnych kierunków w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego jest Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Na kierunku tym przyszli twórcy, operatorzy i fotograficy kształcą się pod okiem wykładowców znanych z dzieł filmowych, telewizyjnych i fotografii nagradzanych na festiwalach oraz konkursach w Polsce i zagranicą. Kierunek daje możliwość łatwego zdobycia pracy w zawodzie ponieważ na rynku polskim występuje ogromne zapotrzebowanie na operatorów filmowych i telewizyjnych. Konkurencyjność tego kierunku wynika ze spójnej koncepcji zajęć, wśród których znajduje się duża liczba zajęć warsztatowych przygotowujących studenta do pracy w zawodzie. Podstawą tegoż kierunku są przekazywane treść związane z kształtowaniem narracji filmowej, rozumieniem procesów zachodzących w artystycznych sposobach wypowiedzi czy formatowaniem charakterów, lokacji, przestrzeni i przedmiotów. W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych prezentowane są najnowsze zdobycze technologii wizualnych (np. VR, animacja), a przede wszystkim podstawy sztuki operatorskiej. Wyjątkowość kierunku kształtowana jest także dzięki ogromnemu zaangażowaniu wykładowców Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego w polską i europejską kinematografię.

 

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia to uznani w Europie operatorzy (także reżyserzy) produkcji filmowych. Są to przede wszystkim: Łukasz Baka („1920 Bitwa Warszawska”, „Botoks”, „Kobiety mafii”, „Trochę raju”, „Pokot” ), Paweł Chorzępa („Synek”, „Magnezja”, „Kiedy będę ptakiem”), Damian Kocur („Dalej jest dzień”, „Moje serce”, „To czego chcę”), Tomasz Woźniczka („Przystanek”, „Wielki strach”, „Za horyzont”), Kacper Fertacz („Żeby nie było śladu”, „Król”, „Ostatnia rodzina”, „Hardkor disko”), Cezary Stolecki („Gorzko!”, „”Home sweet home”, „Magma”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt” ), Natalia Pietsch („Też coś dla ciebie mam”, „Żabi król”).

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Hanna Bober: hanna.bober@us.edu.pl

return to top