Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Creative management in new media

Creative managment in new media to interdyscyplinarne studia prowadzone w języku angielskim umożliwiające nabycie kluczowych umiejętności z dziedziny cyfrowej sztuki filmowej oraz rozumienia procesów szeroko pojętej komunikacji w sferze medialnej. Ukończenie studiów zapewnia możliwość pracy i dalszego rozwoju w nowoczesnych zawodach.

Absolwent będzie specjalistą: ds. komunikacji wizualnej, kreowania treści w portalach społecznościowych i analitykiem social mediów. Zdobędzie zdolności umożliwiające prowadzenie bloga (video lub tradycyjnego), profili w mediach społecznościowych, obsługiwanie sklepów internetowych oraz pracę w różnorodnych agencjach kreatywnych, dziale e-marketingu, czy prowadzenie własnej firmy w branży medialnej. Student nie tylko pozna sposób działania mediów cyfrowych, ale też, co najistotniejsze, nauczy się je wykorzystywać w sferach biznesowych. Studia wzbogacone są o wiedzę marketingową: dotyczącą działań promujących zewnętrzne marki oraz własną działalność. Wyróżniającym dla kierunku jest edukowanie nie tylko teoretyczne i techniczne, ale także praktyczne i międzydziedzinowe. Co więcej, studia pozwalają na umiejętne wykorzystywanie zjawiska konwergencji mediów w działalności absolwenta. Jest to kluczowe w przekształcającej się i dynamicznie zmieniającej branży. To kierunek idealny dla tych, którzy uświadamiają sobie potrzebę połączenia z warsztatem filmowym i telewizyjnym kompetencji miękkich. Perspektywy absolwenta są różnorodne i umożliwiają zatrudnienie w szerokim spektrum zawodów zarówno opartych na kreatywności (blogger, YouTuber), jak i wymagających konkretnych umiejętności tworzenia treści multimedialnych (w agencjach digitalowych i PR, telewizji, radiu, portalu internetowym).

Zapisz się na studia

O kierunku O kierunku

Forma studiów: stacjonarna.
Studia II stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów.

Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w języku angielskim.
Pierwszy rok studiów prowadzony jest w pełni online (student nie przyjeżdża do Szkoły Filmowej, wszystkie zajęcia oraz egzaminy odbywają się w formie zdalnej), drugi rok studiów prowadzony jest w siedzibie Szkoły Filmowej.
Studia będą się kończyć obroną pracy magisterskiej połączonej z pokazem zrealizowanego projektu medialnego w ramach studiów. Program studiów został tak zaprojektowany, aby w toku 3 semestrów studiów studenci przygotowali i utworzyli swój własny projekt medialny, który zweryfikują pod względem oglądalności, efektywności działania itp. na 4 semestrze studiów. Następnie podczas obrony pracy magisterskiej (zakładamy, że jej temat będzie związany z ich projektem medialnym) przedstawią drogę, którą pokonali, aby stworzyć ten projekt i przez 1 semestr studiów go realizować.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organiacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrasktrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek Creative management in new media wyróżnia się połączeniem edukacji zorientowanej na rozwój innowacyjności i technik menadżerskich w branżach audiowizualnych oraz na poszerzenie wiedzy o zarządzaniu treściami autorskimi. Wyjątkowość Creative management in new media wynika z wstępnych założeń tegoż kierunku i osadza się w przekazywaniu: wiedzy o granicach pomiędzy poszczególnymi sztukami (filmową, graficzną, muzyczną i fotograficzną), wiedzy o nowych sposobach rozumienia treści audiowizualnych oraz wiedzy o współczesnych technologiach. Współczynnikiem wzmacniającym wyjątkowości kierunku jest zespół wykładowców, praktyków, specjalistów różnych profesji związanych z nowymi mediami. Kluczowym elementem są prowadzone warsztaty tematyczne dotyczące różnych etapów produkcji filmowej oraz warsztaty rozwijające myślenie kreatywne w związku z przyszłą pracą absolwentów w przemysłach kultury nowych mediów.

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Studia obejmują 1200 godzin dydaktycznych w 4 obszarach tematycznych:

– obszar artystyczno-kreacyjny (techniki pisania scenariusza, film animowany, teledysk, film reklamowy, gatunki telewizyjne i filmowe, dziennikarstwo nowych mediów, montaż filmu, realizacja dźwięku, podstawy sztuki operatorskiej, podstawy reżyserii, współpraca z aktorem, podstawy grafiki projektowej, historia filmu i telewizji, muzyka w filmie),
– obszar social media (copywriting, technologia mediów społecznościowych, zarządzanie projektem medialnym, kierunki rozwoju nowych mediów, techniki autopromocji w mediach społecznościowych, zarządzanie treścią w mediach społecznościowych, marketing w mediach społecznościowych, analiza mediów społecznościowych, e-Commerce),
– obszar biznesowy (biznesplan przedsięwzięcia medialnego, podstawy psychologii społecznej, zarządzanie zespołem produkcyjnym, prowadzenie negocjacji biznesowych, budżet projektu multimedialnego, techniki sprzedaży dzieła multimedialnego, pozyskiwanie środków finansowych i sponsoring, techniki twórczego myślenia),
– obszar prawny (prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej w sieci, zarządzanie bezpieczeństwem informacji)
– warsztaty filmowe, telewizyjne i nowych mediów (po 30h na semestr) prowadzone w ramach programu studiów,
– warsztaty prowadzone przez wykładowców zagranicznych (po 60h na semestr) w ramach programu POWER 3.5 edycja 2018.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Aleksandra Spiołek: aleksandra.spiolek@us.edu.pl

return to top