Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Creative management in new media – stacjonarne, II stopnia

Język wykładowy: angielski

Creative managment in new media to interdyscyplinarne studia prowadzone w języku angielskim umożliwiające nabycie kluczowych umiejętności z dziedziny cyfrowej sztuki filmowej oraz rozumienia procesów szeroko pojętej komunikacji w sferze medialnej. Ukończenie studiów zapewnia możliwość pracy i dalszego rozwoju w nowoczesnych zawodach.

Absolwent będzie specjalistą: ds. komunikacji wizualnej, kreowania treści w portalach społecznościowych i analitykiem social mediów. Zdobędzie zdolności umożliwiające prowadzenie bloga (video lub tradycyjnego), profili w mediach społecznościowych, obsługiwanie sklepów internetowych oraz pracę w różnorodnych agencjach kreatywnych, dziale e-marketingu, czy prowadzenie własnej firmy w branży medialnej. Student nie tylko pozna sposób działania mediów cyfrowych, ale też, co najistotniejsze, nauczy się je wykorzystywać w sferach biznesowych. Studia wzbogacone są o wiedzę marketingową: dotyczącą działań promujących zewnętrzne marki oraz własną działalność. Wyróżniającym dla kierunku jest edukowanie nie tylko teoretyczne i techniczne, ale także praktyczne i międzydziedzinowe. Co więcej, studia pozwalają na umiejętne wykorzystywanie zjawiska konwergencji mediów w działalności absolwenta. Jest to kluczowe w przekształcającej się i dynamicznie zmieniającej branży. To kierunek idealny dla tych, którzy uświadamiają sobie potrzebę połączenia z warsztatem filmowym i telewizyjnym kompetencji miękkich. Perspektywy absolwenta są różnorodne i umożliwiają zatrudnienie w szerokim spektrum zawodów zarówno opartych na kreatywności (blogger, YouTuber), jak i wymagających konkretnych umiejętności tworzenia treści multimedialnych (w agencjach digitalowych i PR, telewizji, radiu, portalu internetowym).

Zapisz się na studia

(Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca)

O kierunku O kierunku

Forma studiów: stacjonarna.
Studia II stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów.

Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w języku angielskim.
Pierwszy rok studiów prowadzony jest w pełni online (student nie przyjeżdża do Szkoły Filmowej, wszystkie zajęcia oraz egzaminy odbywają się w formie zdalnej), drugi rok studiów prowadzony jest w siedzibie Szkoły Filmowej.
Studia będą się kończyć obroną pracy magisterskiej połączonej z pokazem zrealizowanego projektu medialnego w ramach studiów. Program studiów został tak zaprojektowany, aby w toku 3 semestrów studiów studenci przygotowali i utworzyli swój własny projekt medialny, który zweryfikują pod względem oglądalności, efektywności działania itp. na 4 semestrze studiów. Następnie podczas obrony pracy magisterskiej (zakładamy, że jej temat będzie związany z ich projektem medialnym) przedstawią drogę, którą pokonali, aby stworzyć ten projekt i przez 1 semestr studiów go realizować.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrastrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk socjologicznych, nauk humanistycznych.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

  • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednejz dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
  • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, specyfice sektora audiowizualnego, a także o polskiej i światowej kinematografii oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku creative management in new media – stacjonarne II stopnia wynosi 150 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek Creative management in new media wyróżnia się połączeniem edukacji zorientowanej na rozwój innowacyjności i technik menadżerskich w branżach audiowizualnych oraz na poszerzenie wiedzy o zarządzaniu treściami autorskimi. Wyjątkowość Creative management in new media wynika z wstępnych założeń tegoż kierunku i osadza się w przekazywaniu: wiedzy o granicach pomiędzy poszczególnymi sztukami (filmową, graficzną, muzyczną i fotograficzną), wiedzy o nowych sposobach rozumienia treści audiowizualnych oraz wiedzy o współczesnych technologiach. Współczynnikiem wzmacniającym wyjątkowości kierunku jest zespół wykładowców, praktyków, specjalistów różnych profesji związanych z nowymi mediami. Kluczowym elementem są prowadzone warsztaty tematyczne dotyczące różnych etapów produkcji filmowej oraz warsztaty rozwijające myślenie kreatywne w związku z przyszłą pracą absolwentów w przemysłach kultury nowych mediów.

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Studia obejmują 1200 godzin dydaktycznych w 4 obszarach tematycznych:

– obszar artystyczno-kreacyjny (techniki pisania scenariusza, film animowany, teledysk, film reklamowy, gatunki telewizyjne i filmowe, dziennikarstwo nowych mediów, montaż filmu, realizacja dźwięku, podstawy sztuki operatorskiej, podstawy reżyserii, współpraca z aktorem, podstawy grafiki projektowej, historia filmu i telewizji, muzyka w filmie),
– obszar social media (copywriting, technologia mediów społecznościowych, zarządzanie projektem medialnym, kierunki rozwoju nowych mediów, techniki autopromocji w mediach społecznościowych, zarządzanie treścią w mediach społecznościowych, marketing w mediach społecznościowych, analiza mediów społecznościowych, e-Commerce),
– obszar biznesowy (biznesplan przedsięwzięcia medialnego, podstawy psychologii społecznej, zarządzanie zespołem produkcyjnym, prowadzenie negocjacji biznesowych, budżet projektu multimedialnego, techniki sprzedaży dzieła multimedialnego, pozyskiwanie środków finansowych i sponsoring, techniki twórczego myślenia),
– obszar prawny (prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej w sieci, zarządzanie bezpieczeństwem informacji)
– warsztaty filmowe, telewizyjne i nowych mediów (po 30h na semestr) prowadzone w ramach programu studiów,
– warsztaty prowadzone przez wykładowców zagranicznych (po 60h na semestr) w ramach programu POWER 3.5 edycja 2018.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Aleksandra Spiołek: aleksandra.spiolek@us.edu.pl

return to top