Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

Reżyseria

Studia na kierunku reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli telewizyjnych, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe (w tym dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i telewizyjnej). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (reżyserska).

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i telewizji, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej. W ramach przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

O kierunku O kierunku

I Stopień

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe (w tym dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i telewizyjnej). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (reżyserska).

 

II Stopień

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i telewizji, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej. W ramach przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organiacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrasktrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Reżyseria jest prestiżowym kierunkiem w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego. Zawód reżysera zalicza się do tych profesji, które wymagają całego spektrum umiejętności związanych ze sztuką filmową i teatralną oraz budowaniem dramaturgii scenicznej i fabularnej. Konkurencyjność kierunku Reżyseria jest budowana dzięki twórcom filmowym przekazującym swą wiedzę i tajniki swego warsztatu studentom, bogata w niezbędne treści oferta dydaktyczna oraz duża swoboda, wolność i autonomiczność działań twórczych w ramach zajęć, podczas których powstają studenckie dzieła filmowe. Studia na tym kierunku są często okorowaniem drogi twórców filmowych oraz producentów; niejednokrotnie zdają na ten kierunek doświadczeni już artyści. Ważnym elementem stanowiącym o wyjątkowości kierunku są – poza klasycznymi – inne, nieschematyczne a jednocześnie również ważne dla kształtowania przyszłego reżysera zajęcia dydaktyczne, jak np. warsztat kaskaderski.

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku Reżyseria to reżyserzy, których dzieła filmowe są prezentowane na światowych festiwalach i konkursach, globalnych platformach streamingowych (Netflix, HBO, VOD i inne) oraz znalazły się na szerokich listach najważniejszej nagrody przemysłu filmowego „Oscar”. Są to tacy twórcy, jak: Jan P. Matuszyński (reżyser, m.in. „”Żeby nie było śladów””, „”Ostatnia rodzina””, seriale „”Wataha””, „”Nielegalni””), Piotr Domalewski (reżyser, m.in. „”Hiacynt””, „”Cicha noc””), Grzegorz Paprzycki (reżyser, m.in. „”Mój kraj taki piękny””, „”Czarnobóg””), Aleksandra Terpińska (reżyser, m.in. „”Inni ludzie””, „”Najpiękniejsze fajerwerki ever””), Paweł Maślona (reżyser), Kordian Kądziela (reżyser), Radosław Dunaszewski (reżyser), Adam Sandura (II reżyser), Hubert Koprowicz (II reżyser), Bruno Borchólski (II reżyser), Marek Cydorowicz (II reżyser).

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Aleksandra Spiołek: aleksandra.spiolek@us.edu.pl

return to top