Go to main content

University of Silesia in Katowice

 • Polski
 • English
search
Faculty of Natural Sciences
Logo European City of Science 2024

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Biuro Organizacyjne Wydziału (Polski) Biuro Organizacyjne Wydziału

(Polski) Biuro Organizacyjne
Obsługa administracyjna w zakresie:
• obsługa dziekana, prodziekanów i pełnomocników dziekana oraz prowadzenie ewidencji i obsługa korespondencji
• realizacja gospodarki materiałowej wydziału
• wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne organów kolegialnych wydziału
• obsługa spraw osobowych pracowników wydziału
• zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych na wydziale
• obsługa finansowa wydziału (w tym obsługa finansowa kół naukowych WNP Katowice i Sosnowiec)
• nadzór nad obiegiem dokumentów
• współpraca z jednostkami administracji ogólnouczelnianej

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

dr Maja Orzechowska
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
maja.orzechowska@us.edu.pl

mgr Agnieszka Wojnowska
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
agnieszka.wojnowska@us.edu.pl

Krystyna Mostowa
pokój: CS-53
tel. 32 20 09 351
krystyna.mostowa@us.edu.pl

mgr Patrycja Semczuk
pokój: CS 53
tel. 32 2009 351
patrycja.semczuk@us.edu.pl

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

mgr Katarzyna Wojdat
pokój: 117
tel. 32 36 89 677
katarzyna.wojdat@us.edu.pl
• obsługa administracyjna Kolegium WNP, sprawy osobowe pracowników WNP w Sosnowcu

Zenona Rabęda
pokój: 117
tel. 32 36 89 417
zenona.rabęda@us.edu.pl
• finanse

Anna Rogalska
pokój: 117
tel. 32 36 89 810
• kancelaria

Ewa Samulewicz
pokój: 117
tel. 32 36 89 400
ewa.samulewicz@us.edu.pl
• sekretariat

(Polski) Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej (Polski) Biuro ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej

(Polski) Biuro ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Obsługa w zakresie:

 • działania związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonalności aparatury i infrastruktury badawczo-dydaktycznej,
 • sprawowanie opieki nad funkcjonowaniem laboratoriów wydziału, przygotowanie ich do procesu badawczego i dydaktycznego
 • gromadzenie informacji o posiadanej w jednostce infrastrukturze badawczo-dydaktycznej
 • monitorowanie stanu wykorzystania infrastruktury badawczo-dydaktycznej
 • likwidacja środków trwałych, przygotowanie sprzętu do kasacji
 • współpraca z wydziałowym koordynatorem ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej oraz Działem Nauki i Badań-Zespołem infrastruktury badawczo-dydaktycznej
 • wsparcie administracyjne zespołów badawczych i indywidualnych badaczy w zakresie składnia zapotrzebowań na zakup lub wykonanie usług, obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych, sporządzanie sprawozdań z działalności naukowej, przygotowywanie materiałów wymaganych do sporządzenia planu zamówień publicznych wydziału

 

Wydziałowy Koordynator ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej WNP Kampus Katowice

dr Agnieszka Janiak
pokój: C-248
tel. 32 20 09 457
agnieszka.janiak@us.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Infrastruktury Badawczo-Dydaktycznej WNP Kampus Sosnowiec

dr Rafał Juroszek
pokój: 20 laboratorium
tel. 32 36 89 689
rafal.juroszek@us.edu.pl

Pracownicy Biura ds. infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Ewa Andrysek
pokój: A-234
tel. 32 20 09 560
ewa.andrysek@us.edu.pl

mgr Paulina Biniecka
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
paulina.biniecka@us.edu.pl

mgr Kamila Godel-Jędrychowska
pokój: B-306 32
tel. 32 20 09 446
kamila.godel-jedrychowska@us.edu.pl

dr Agnieszka Hutniczak
pokój: B-109
tel. 32 20 09 575
agnieszka.hutniczak@us.edu.pl

Celina Jamrozy
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
celina.jamrozy@us.edu.pl

Iwona Knopik
pokój: C-150
tel. 32 20 09 363
iwona.knopik@us.edu.pl

mgr Marzena Ksiądz
pokój: A-135

tel. 32 20 09 376

marzena.ksiadz@us.edu.pl

Mariola Machera
pokój: C-150
tel. 32 20 09 363
mariola.machera@us.edu.pl

mgr Jadwiga Pojnar
pokój: A-128
tel. 32 20 09 569
jadwiga.derwisz@us.edu.pl

dr Izabela Potocka
pokój: A-21, B-207a
tel. 32 20 09 374, 32 2009 356

izabela.potocka@us.edu.pl

mgr Anna Staroń
pokój: C-345a
tel. 32 20 09 563
anna.staron@us.edu.pl

mgr Ewa Sybilska
pokój: C-248
tel. 32 20 09 457
ewa.sybilska@us.edu.pl

Sonia Urbaniec
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
sonia.urbaniec@us.edu.pl

dr Adrian Zarychta
pokój: A-127
tel. 32 20 09 448
adrian.zarychta@us.edu.pl

Justyna Zbieszczyk
pokój: C-250
tel. 32 20 09 562
justyna.zbieszczyk@us.edu.pl

lic. Maja Piegza
pokój: A-234
tel. 32 2009 560
maja.piegza@us.edu.pl

Marta Prach
pokój: A-31a
tel. 32 20 09 566
marta.prach@us.edu.pl

lic. Katarzyna Konopka
pokój: C-247
tel.32 20 09 559
katarzyna.konopka@us.edu.pl

 

Bankowa 9 40-007 Katowice

mgr Beata Mazur
pokój: 319
tel. 32 359 16 76
beata.mazur@us.edu.pl

Alina Chachulska-Żymełka
pokój: 9
tel. 32 359 13 42
alina.chachulska-zymelka@us.edu.pl

mgr Adrianna Koczorowska
pokój: 117
tel. 32 359 12 74
adrianna.koczorowska@us.edu.pl

mgr Dorota Kopeć
pokój:15
tel. 32 359 11 38
dorota.kopec@us.edu.pl

Krzysztof Kudła
pokój: 203
tel. 32 359 14 98
krzysztof.kudla@us.edu.pl

Anna Matuszczak
pokój: 209
tel. 32 359 14 53
anna.matuszczak@us.edu.pl

dr Katarzyna Rozpędek
pokój:324
tel. 32 359 12 60
katarzyna.rozpedek@us.edu.pl

mgr inż. Magdalena Skowronek
pokój: 324
tel. 32 359 12 60
magdalena.skowronek@us.edu.pl

mgr Ewa Świerczek
pokój: 309
tel. 32 359 17 80
ewa.swierczek@us.edu.pl

mgr Ilona Witas
pokój: 218
tel. 32 359 17 28
ilona.witas@us.edu.pl

mgr Marzena Zmarzły
pokój: 115
tel. 32 359 14 25
marzena.zmarzly@us.edu.pl

mgr Ewa Skipirzepa
pokój: 25
tel. 32 359 19 15
ewa.skipirzepa@us.edu.pl

Biała 9, 42-460 Boguchwałowice

Agata Pątkowska
tel. 32 380 61 56
agata.patkowska@us.edu.pl

lic. Agnieszka Zapart
tel. 32 380 61 56
agnieszka.zapart@us.edu.pl

75. Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

dr Izabela Gerold-Śmietańska
pokój: 116C
tel. 32 349 39 14
izabela.gerold-smietanska@us.edu.pl

Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

mgr Waldemar Bardziński
pokój: 1023
tel. 32 36 89 237
waldemar.bardzinski@us.edu.pl

mgr Agnieszka Maszlej
pokój: 317
tel. 32 36 89 338
agnieszka.maszlej@us.edu.pl

dr Wioleta Śmiszek-Lindert
pokój: 018 laboratorium
tel. 32 36 89 347
wioleta.smiszek-lindert@us.edu.pl

mgr Jacek Wróbel
pokój: 509
tel. 32 36 89 350
jacek.wrobel@us.edu.pl

Mgr Aleksandra Renc
pokój: 215
tel. 32 36 89 239
aleksandra.renc@us.edu.pl

Mgr inż. Wojciech Rykała
pokój: 524
tel. 32 36 89 394
wojciech.rykala@us.edu.pl

Mgr Dorota Staneczek
pokój: 102 laboratorium
tel. 32 36 89 332
dorota.staneczek@us.edu.pl

Mgr inż. Kamila Szwedzicka
pokój: 102 laboratorium
tel. 32 36 89 332
kamila.szwedzicka@us.edu.pl

Laboratorium Analiz Wody:

Opiekun laboratorium: mgr inż. Grażyna Rusin
pokój: 217 laboratorium
tel. 32 36 89 441
grazyna.rusin@us.edu.pl

mgr Marzena Barczyk
pokój: 211 A laboratorium
tel. 32 36 89 293
marzena.barczyk@us.edu.pl

mgr Pelagia Domagalska
pokój: 213 laboratorium
tel. 32 36 89 293
pelagia.domagalska@us.edu.pl

mgr Renata Fikier
pokój: 216 A laboratorium
tel. 32 36 89 249
renata.fikier@us.edu.pl

mgr Anna Głowacka-Dębowiec
pokój: 213 A laboratorium
tel. 32 36 89 423
anna.glowacka-debowiec@us.edu.pl

mgr inż. Ewa Jainta
pokój: 213 A, 214 laboratorium
tel. 32 36 89 423
ewa.jainta@us.edu.pl

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał:

Opiekun laboratorium: mgr Włodzimierz Pawełczyk
pokój: 202 laboratorium
tel. 32 36 89 451
wlodzimierz.pawelczyk@us.edu.pl

mgr Mariusz Gardocki
pokój: 034 laboratorium
tel. 32 36 89 219
mariusz.gardocki@us.edu.pl

mgr Anna Sitek
pokój: 201 C
tel.32 69 89 823
anna.sitek@us.edu.pl

mgr Aleksandra Zagórna
pokój: 201 C laboratorium
tel. 32 36 89 823
aleksandra.zagorna@us.edu.pl

 

(Polski) Biuro ds. Ewaluacji i Obsługi Instytutów (Polski) Biuro ds. Ewaluacji i Obsługi Instytutów

(Polski) Obsługa administracyjna Instytutu w zakresie:

 • obsługa administracyjna dyrektora instytutu
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rady naukowej instytutu
 • prowadzenie ewidencji zespołów badawczych
 • monitorowanie składanych oświadczeń: o dziedzinie i dyscyplinie, o zaliczeniu do liczby „N” i o upoważnieniu UŚ do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej
 • sprawozdawczość z działalności danej dyscypliny
 • współpraca z Działem Nauki i Badań oraz innymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej
 • udział w przygotowaniu dokumentacji ewaluacyjnej
 • obsługa administracyjna postępowań awansowych
 • sprawozdawczość w zakresie ww. postępowań (m.in. sprawozdania wewnętrzne, dane do rankingów, sprawozdawczość w POL-onie)
 • monitorowanie widzialności dorobku naukowego na platformach: Portal Pracownika, PBN, Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ
 • współpraca z Biblioteką Uniwersytetu m.in. w zakresie: rejestracji dorobku naukowego, uzupełniania profili ORCID
 • współpraca ze szkołami doktorskimi
 • wsparcie administracyjne zespołów badawczych i indywidualnych badaczy w zakresie składnia zapotrzebowań na zakup lub wykonanie usług, obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych, sporządzanie sprawozdań z działalności naukowej, przygotowywanie materiałów wymaganych do sporządzenia planu zamówień publicznych wydziału – BEiOI-Sosnowiec

Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Kierownik Biura: mgr Dorota Siwińska
pokój: B-12 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 592
dorota.siwinska@us.edu.pl

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

mgr Ewelina Malinowska
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
ewelina.malinowska@us.edu.pl

mgr Jolanta Klabuhn
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
jolanta.klabuhn@us.edu.pl

mgr Patrycja Stefańska
pokój: B-13
tel. 32 20 09 361
patrycja.stefańska@us.edu.pl

Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Instytut Nauk o Ziemi:

mgr Magdalena Gil
pokój: 103
tel. 32 36 89 426
magdalena.gil@us.edu.pl

mgr Dorota Grabala
pokój: 103, 510
tel. 32 36 89 353
dorota.grabala@us.edu.pl

mgr Ewa Kaczkowska
pokój: 520
tel. 32 36 89 473
ewa.kaczkowska@us.edu.pl

mgr Edyta Kądziela
pokój: 1521
tel. 32 36 89 270
edyta.kadziela@us.edu.pl

mgr Joanna Kidawa
pokój: 414
tel. 32 36 89 280
joanna.kidawa@us.edu.pl

mgr Małgorzata Manowska
pokój: 914
tel. 32 36 89 501
malgorzata.manowska@us.edu.pl

mgr Irmina Rabęda
pokój: 216
tel. 32 36 89 591
irmina.rabeda@us.edu.pl

mgr Anna Tomczuk
pokój: 103
tel. 32 36 89 667
anna.tomczuk@us.edu.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:

mgr Maria Tkocz
pokój: 1820
tel. 32 36 89 470
maria.sobala@us.edu.pl

szczegółowy zakres zadań pracowników BEiOI WNP Sosnowiec: https://us.edu.pl/instytut/inoz/instytut/biuro-obslugi-instytutu/

(Polski) Zespół ds. Projektów (Polski) Zespół ds. Projektów

(Polski)

 • obsługa spraw związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • współpraca z jednostkami administracji ogólnouczelnianej w w/w zakresie

 

Koordynator Zespołu ds. Projektów Wydziału Nauk Przyrodniczych

mgr Agnieszka Majchrzak
pokój: CS-58 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 226
agnieszka.majchrzak@us.edu.pl

mgr Agnieszka Mucha
pokój: CS-58 (ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
tel. 32 20 09 226
agnieszka.mucha@us.edu.pl

mgr Radosława Tomaszewska
pokój: 1320 (ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec)
tel. 32 36 89 448
radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl

(Polski) Dziekanat (Polski) Dziekanat

(Polski) Dziekanat – ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

e-mail: dydaktyka_ibiol@us.edu.pl

TELEFONY:
nr tel. 32 20 09 565/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 20 09 556/zakres spraw: obsługa USOS, pracowników, protokołów

nr tel. 32 20 09 461/zakres spraw: obsługa studiów doktoranckich

 

lic. Dorota Bronny-Woźniak

pokój: B-10

tel. 32 20 09 565

dorota.bronny-wozniak@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska
 • obsługa kanałów informacyjnych Uczelnia – student

 

mgr Elżbieta Soczawa

pokój: B-10

tel. 32 20 09 565

elzbieta.soczawa@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska
 • wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami – specjalista administracyjny ds. dostępności.

 

Zofia Kuglin

pokój: B-13

tel. 32 200 94 61

zofia.kuglin@us.edu.pl

 • obsługa studiów doktoranckich
 • obsługa świadczeń – doktoranci/studenci

 

mgr Wiktoria Szołtysek

pokój: B-S 9

tel. 32 20 09 596

wiktoria.szoltysek@us.edu.pl

 • obsługa administracyjna prodziekana właściwego ds. kształcenia i spraw studenckich,
  dyrektora kierunku studiów oraz prowadzenie ewidencji i obsługa korespondencji
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne wydziałowej komisji ds. kształcenia i studentów, rad dydaktycznych kierunków studiów i innych organów kolegialnych właściwych do spraw kształcenia lub studenckich
 • obsługa USOS
 • przygotowywanie planów zajęć dydaktycznych dla kierunków biologia, biotechnologia,
  ochrona środowiska
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego.

mgr Elżbieta Ulbrich

pokój: B-07

tel. 32 20 09 556

elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl

 • obsługa świadczeń – doktoranci/studenci
 • obsługa USOS
 • przygotowywanie ofert dydaktycznych
 • obsługa administracyjna pracowników zewnętrznych w zakresie procesu dydaktycznego
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego.

 

Dziekanat – ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

e-mail: dziekanat.wnp-sosnowiec@us.edu.pl

TELEFONY:
nr tel. 32 36 89 676/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 679/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 680/zakres spraw: obsługa studentów

nr tel. 32 36 89 676/zakres spraw: obsługa studiów doktoranckich

nr tel. 32 36 89 678/zakres spraw: oferta dydaktyczna

nr tel. 32 36 89 481/zakres spraw: dydaktyka

nr tel. 32 36 89 214/zakres spraw: dydaktyka

 

mgr Magdalena Tomaszkiewicz

pokój: 111

tel. 32 36 89 676

magdalena.tomaszkiewicz@us.edu.pl

 • Koordynator ds. Organizacji Dziekanatu
 • obsługa kierunków: geologia, geografia, geofizyka
 • obsługa administracyjna Dyrektora kierunków studiów geologicznych
 • realizacja działań adaptacyjnych
 • obsługa studiów III stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019-2020
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów
 • konferencje i organizacje doktoranckie

Aneta Larysz

pokój: 111

tel. 32 36 89 678

aneta.larysz@us.edu.pl

 • przygotowanie harmonogramów zajęć
 • przygotowywanie ofert dydaktycznych
 • przygotowywanie kart kierunków
 • konferencje i organizacje studenckie

Jolanta Mielczarek

pokój: 111

tel. 32 36 89 679

jolanta.mielczarek@us.edu.pl

 • obsługa kierunków: aquamatyka – interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiskowych, turystyka
 • obsługa kanałów informacyjnych Uczelnia – student
 • realizacja działań adaptacyjnych
 • dydaktyka                                                                                                                              

Justyna Rogalska-Nowak

pokój: 111

tel. 32 36 89 680

justyna.rogalska@us.edu.pl

 • obsługa świadczeń – studenci
 • realizacja polityki bezpieczeństwa i wsparcia studentów
 • wsparcie studentów z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami
 • realizacja działań adaptacyjnych

mgr Patrycja Lubaszka

pokój: 414

tel. 32 36 89 214

patrycja.lubaszka@us.edu.pl

 • obsługa administracyjna Prodziekana właściwego ds. kształcenia i spraw studenckich
 • obsługa administracyjna Dyrektora kierunków studiów geograficznych
 • wsparcie organizacyjne i dokumentacyjne rad dydaktycznych kierunków studiów
 • dydaktyka
 • obsługa pracowników w zakresie rozliczania pensum dydaktycznego
return to top