Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Przyrodniczych

Akcja Popularyzacja

Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

Opis:

Projekt pt. „Akcja Popularyzacja” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt realizowany jest przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (zadanie 1, 3) we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych (zadanie 2).

Składa się on z 3 zadań, które związane są z naukami ścisłymi i przyrodniczymi:

 • Zadanie 1:  Interdyscyplinarne wykłady dla szkół “Nauka wokół nas”
 • Zadanie 2: Wykłady popularnonaukowe w konwencji TED “Zawód naukowiec”
 • Zadanie 3: Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Cele projektu:

Popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wskazanie Uniwersytetu Śląskiego jako miejsca, w którym studiując można zdobywać wysokie kwalifikacje, pracować w nowoczesnych laboratoriach, współuczestniczyć w międzynarodowych projektach, co w dalszej przyszłości przekłada się na sukces zawodowy.

Skupienie działań o charakterze popularno-naukowym, skierowanym do otoczenia społecznego uczelni, w szczególności do grup docelowych obejmujących młodzież szkolną oraz nauczycieli – osoby których kompetencje do upowszechniania nauki powinny być stale rozwijane.

Podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, oraz umiejętności STEAM i wiedzy ICT, jak również umiejętności pracy w grupie i umiejętności społecznych.

img

Termin realizacji:

01.01.2021 – 31.12.2022

Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

689 791,95 zł 

Koordynator:

 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Organizatorzy:

 • dr Agata Daszkowska-Golec, prof.UŚ ; Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr Katarzyna Kowalska-Szojda; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • dr Marcin Łaciak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • mgr Joanna Stelmaszak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • dr Barbara Wójcikowska; Wydział Nauk Przyrodniczych

Akty prawne:

Zarządzenie nr 144/2021  Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji projektu pn.: „Akcja Popularyzacja” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Zadanie 2

Zapraszamy do udziału w zadaniu 2: Wykłady popularnonaukowe w konwencji TED “Zawód naukowiec” realizowanym przez Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
img

Chcąc propagować działania pro-naukowe oraz pro-środowiskowe, zwiększające świadomość dzieci i młodzieży o roli nauki w życiu codziennym, oferujemy szeroką gamę wykładów oraz konkursów.

Podczas wykładów, uczestnicy będą mogli poznać, czym zajmują się naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, odkrywając tajniki tego zawodu. Wykłady prowadzone będą przez charyzmatycznych pełnych pasji naukowców, którzy odnieśli spektakularne sukcesy zawodowe na uczelniach wyższych. Naukowcy prowadzący planowane przez nas wykłady, to osoby potrafiące porwać młodzież, zainspirować i zaszczepić pasję poszukiwania i zdobywania wiedzy. Wykładowcy to głównie absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pracujący w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie, oraz specjaliści z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowo oferujemy dzieciom i młodzieży udział w cyklu dziesięciu konkursów zmierzających do szerzenia wiedzy o problemach ekologicznych współczesnego świata, a tym samym zwiększenia świadomości dotyczącej zmian klimatycznych. Wśród uczestników czteroosobowe jury złożone z pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach, wyłoni 50 zwycięzców (30 nagród głównych oraz 20 wyróżnień). Tematyka konkursów jest zróżnicowana i dotyczyć będzie różnych aspektów ochrony środowiska: ochrony wód, powietrza, gleby, fauny, flory, segregacji odpadów, odnawialnych źródeł energii, zapobieganiu zmian klimatycznych w najbliższym otoczeniu, jak w skali globalnej. Przewidziane są różne formy konkursów: plastyczne, fotograficzne oraz literackie.

Szczegóły poniżej:

Wykłady:

 • Magdalena Stolarek-Januszkiewicz „Szukanie igły w stogu siana – wykrywanie krążącego DNA nowotworowego”
 • Marcelina Firkowska „Naukowiec = wynalazca? Czyli transfer wiedzy w praktyce”
 • Karolina Chwiałkowska „Eksom, mikrotranskryptom, metylom – jak nie utonąć w oceanie danych”
 • Danuta Jeziorska „Praca zrodzona z pasji: od badań podstawowych do firmy biotechnologicznej, której misją jest rozszyfrowanie genomu na potrzeby medycyny personalizowanej”
 • Patrycja Sitek „Od biotechnologa do businesswoman”
 • Artur Deditius „Mineralne surowce krytyczne – źródła, produkcja i znaczenie dla przyszłych pokoleń”
 • Marek Marzec „Wykorzystanie mutagenezy jęczmienia w badaniach aplikacyjnych”
 • Pawła Wąsowicz „ Inwazje biologiczne w Arktyce”
 • Michał Sobala „Co pozostawili Majowie beskidzkich polan?”
 • Jolanta Burda „Superwulkany – ognisty oddech Ziemi”
 • Dariusz Ignatiuk „Jak szybko znikają lodowce w Arktyce i skąd to wiemy?”
 • Wojciech Krawczyński „Skamieniałości i ich praktyczne zastosowanie”
 • Maciej Mendecki „Jak okiełznać drgania na Górnym Śląsku i nie tylko tu? – czyli o hazardzie sejsmicznym dla laików”
 • Sławomir Sułowicz „Małe jest piękne – cudowny świat mikrobów”
 • Artur Piński „Przetnij napraw DNA – molekularne nożyce. Jak największe odkrycie XXI wieku wpływa na Twoje życie”
 • Jacek Francikowski „Dlaczego badamy owady?”
 • Małgorzata Rudnicka „Buntownicy z wyboru – rośliny środowisk eksperymentalnych”
 • Łukasz Chajec „Komórki zwierzęce obiektem fascynacji naukowców”

Konkursy:

Tematy konkursów

Harmonogram

Regulaminy konkursów:

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminów konkursów realizowanych przez Wydział Nauk Przyrodniczych w ramach projektu „Akcja Popularyzacja” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Link: https://aktyprawne.us.edu.pl/d/5560/6/

Esej – Jestem Greta – moje małe sukcesy w zapobieganiu zmianom klimatunabór prac do 30 listopada (konkurs przedłużony)

Esej – Eko Silesia. Co zrobić by Śląsk był zielonynabór prac do 30 listopada (konkurs przedłużony)

Fotograficzny – Obiektywem w chmury!

Fotograficzny – Rzadki gość – śnieg

Plastyczny – „Nie ma, nie ma wody na pustyni” – zmiany klimatyczne na naszych oczachnabór prac do 30 listopada (konkurs przedłużony)

Plastyczny – Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczęnabór prac do 30 listopada (konkurs przedłużony)

Plastyczny – Recykling w sztuce. Jak z niczego stworzyć arcydziełonabór prac do 30 listopada (konkurs przedłużony)

Plastyczny – Stwórz dom dla naszych małych przyjaciół, czyli jak chronić faunę

Plastyczny – W naturze drzemie siła – odnawialne źródła energii

Plastyczny – Zagraj z przyrodą

Dokumenty do pobrania

Zwycięzcy konkursów:

Zagraj z przyrodą

1 miejsce Mateusz Rymarczyk

2 miejsce ateusz Hanslik

3 miejsce Hanna Kałużna

Wyróżnienie I Nataniel Winciorek

Wyróżnienie II Oliwia Szczęśniak

Stwórz dom dla naszych małych przyjaciół czyli jak chronić faunę.

1 miejsce Amelia Konera

2 miejsce Mateusz Wlaźlak

3 miejsce Natalia Brykner

Wyróżnienie I Olaf Przewdziecki

Wyróżnienie II Aleksandra Sekulska

Mój zielony dom. Jak zamienić beton w puszczę?

1 miejsce  Wiktoria Cymańska

2 miejsce Nikola Groszka

„Eco Silesia. Co zrobić by Śląsk był zielony?”

1 miejsce  Dominika Karpińska

2 miejsce  Karol Hamerla

3 miejsce  Natalia Ostrowska

Wyróżnienie I Antonina Konieczna

„Nie ma, nie ma wody na pustyni” zmiany klimatu na naszych oczach.

1 miejsce: Mateusz Łuczkowski

2 miejsce: Zuzanna Buryan

3 miejsce: Kacper Porczyk

“Obiektywem w chmury”

1 miejsce Paulina Lenard

2 miejsce Otylia Trojak

3 miejsce Jan Radzięta

Wyróżnienie I Wiktoria Cymańska

Wyróżnienie II Nicole Staczyńska

„Recykling w sztuce. Jak z niczego stworzyć arcydzieło”

1 miejsce Agata Stańska

2 miejsce Kacper Rydzoń

3 miejsce Kinga Femiak

Wyróżnienie I Amelia Konera

„Jestem Greta – moje małe sukcesy w zapobieganiu zmianom klimatu”

1 miejsce Magdalena Mirowska

2 miejsce Natalia Ostrowska

 

Linki:

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – Akcja Popularyzacja

Akcja Popularyzacja

 

 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 

return to top