Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny

Vademecum na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych

12.03.2020 - 20:12 aktualizacja 20.03.2020 - 12:48
Redakcja: maciejbasiuk

Wszystkie poniższe wskazania bazują na „Zarządzeniu nr 28. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2” (treść zarządzenia: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-282020).

1. Wszystkie zaliczenia i egzaminy sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 odbywają się zgodnie z planem oczywiście z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa (w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w razie potrzeby są do dyspozycji duże sale wykładowe w celu przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów). Jeśli jakieś zostały odwołane, należy je przywrócić, aby studenci mieli możliwość zaliczenia sesji. Decyzją Prodziekana ds. kształcenia i studentów ostateczny termin uzyskania wszystkich zaliczeń w semestrze zimowym upływa 8 kwietnia (w związku z tym nie jest konieczne składanie podania o przywrócenie terminu zaliczenia/egzaminu, bądź przedłużenia sesji egzaminacyjnej).

Na mocy decyzji dziekana następuje zmiana tego punktu – brzmi on teraz następująco: “Studentom, którzy w ostatnich dniach sesji nie mogli stawić się na zaliczenie lub egzamin w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, będą przywracane terminy zaliczenia/egzaminu po zakończeniu tego okresu. Studenci, którzy z innych powodów nie zdążą do czasu zakończenia sesji poprawkowej zdobyć wymaganych zaliczeń lub egzaminów, a nie zwrócili się jeszcze o przedłużenie sesji, będą mogli to zrobić po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych i wtedy uzyskać niezbędne oceny”.

2. Rozliczenie semestru zostanie dokonane na podstawie ocen znajdujących się w systemie USOS. W przypadku braku ocen, pracownicy dziekanatu będą się kontaktowali albo z przeprowadzają zaliczeni/egzamin z prośbą o wpisanie ocen do systemu albo z zainteresowanym studentem z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną skanu lub zdjęcia tej oceny w indeksie.

3. Odnośnie do konsultacji prowadzonych przez pracowników stosujemy się dokładnie do treści zarządzenia: „Dyżury i indywidualne konsultacje powinny być prowadzone w miarę możliwości w formach zdalnych, jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą odbyć się w formie spotkania bezpośredniego”.

4. Od 23 marca część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jakie będą to zajęcia zostanie podane odpowiednim grupom studentów do 22 marca.

5. W Bibliotece Teologicznej będzie dostępna jedynie wypożyczalnia (http://www.bt.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1890:praca-biblioteki-3&catid=55&Itemid=212). Podobna regulacja dotyczy również CINiBA (https://www.ciniba.edu.pl/wiadomosci/987989-komunikat-dot-zagrozenia-wirusem).

 

W miarę upływu czasu mogą pojawić się jakieś nowe informacje.

return to top