Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Teologiczny
Karta Uczelni Erasmus+ / Erasmus Policy Statement Karta Uczelni Erasmus+ / Erasmus Policy Statement

Karta Uczelni Erasmusa nadawana przez Komisję Europejską uprawnia do udziału w programie Erasmus plus. Część wniosku o Kartę Uczelni Erasmusa stanowi deklaracja Erasmus Policy Statement – w której uczelnia przedstawia swoją strategię współpracy europejskiej.
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus Policy Statement

Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego Biuro Programu Erasmus Uniwersytetu Śląskiego

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus:
Jarosław Gąsior, e-mail: jaroslaw.gasior@us.edu.pl

Osoby obsługujące wyjazdy i przyjazdy studentów oraz kadry akademickiej:
Marta Żebracka, Anna Przybycin, Marta Koziarz
e-mail: erasmus@us.edu.pl
ul. Bankowa 12, pok. 75, 40-007 Katowice, tel./fax: 32 359 11 78

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ dr Mariola Kozubek
Kontakt: mariola.kozubek@us.edu.pl
tel.: +48 32 356 90 56 / 126
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
40-043 Katowice, ul. Jordana 18, p. 204/3

Wyjazdy Studentów Wyjazdy Studentów

Wyjazdy na studia (SMS)
ERASMUS 2019-20 WYJAZDY NA STUDIA 2019-20 instrukcja dla studentów

ERASMUS 2020-21 Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów na studia

Zasady rekrutacji i realizacji na wyjazdy stypendialne studentów uniwersytetu śląskiego w celu realizacji części studiów (sms) w zagranicznych uczelniach partnerskich w roku akademickim 2018/2019

Informator dla studentów wyjeżdżających na studia

Informator dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+

Formularz Aplikacyjny Erasmus+ SMS

Learning Agreement for Traineeships – Porozumienie o programie praktyki

Wskazówki dotyczące wypełniania Learning Agreement for Traineeships – Porozumienia o programie praktyki

Wyjazdy na praktykę (SMP)
Zasady rekrutacji i realizacji na wyjazdy stypendialne studentów uniwersytetu śląskiego w celu realizacji praktyki zagranicznej (smp) w zagranicznych uczelniach partnerskich w roku akademickim 2018/2019

Informator dla studentów wyjeżdżających na praktyki

Wskazówki dotyczace porozumienia o programie praktyki

Wyjazdy na praktykę smp – INFORMATOR

Learning agreement for traineeships – porozumienie o programie praktyki

• Inne niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biura Programu Erasmus:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp

Wyjazdy Pracowników Wyjazdy Pracowników

Wyjazdy dydaktyczne (STA)
Wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych
Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie Biura Programu Erasmus:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-sta

Wyjazdy szkoleniowe (STT)
Wymagania formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów szkoleniowych
Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie Biura Programu Erasmus:
http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-szkoleniowe-stt

Lista Uczelni z przyznaną kartą Erasmusa Uczelni Wyższej ECHE

Rekrutacja Rekrutacja

ERASMUS 2016-17 REKRUTACJA STUDENTÓW KOMUNIKAT 2.

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ERASMUS 2018-19 REKRUTACJA STUDENTÓW KOMUNIKAT 1.

ERASMUS 2019-20 REKRUTACJA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW KOMUNIKAT 1.

ERASMUS 2020-21 REKRUTACJA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW KOMUNIKAT.

ERASMUS 2020-21 Instrukcja dla studentów (USOSWeb).

return to top