Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Teologia

Kierunek: teologia, prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych, wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego czy katolickiej nauki społecznej.
img

Zapisz się na studia

O kierunku O kierunku

Kierunek: teologia, o specjalności: teologia nauczycielska lub teologia ogólna, realizowany jest w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, trwających łącznie dziesięć semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra teologii.

Specjalności Specjalności

Specjalność: teologia nauczycielska przygotowuje przyszłych katechetów Kościoła katolickiego (nauczycieli religii). Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, związane z uprawnieniami do nauczania religii w szkołach publicznych. Program jest rozbudowany w stronę wzmocnienia umiejętności katechetycznych.
Specjalność: teologia ogólna (dawniej teologia w kulturze) jest podstawowym kursem teologii, który kandydaci mogą rozbudować o dowolnie wybrane przez siebie moduły zaproponowane przez Uczelnię.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
left img

Niekwestionowanym atutem naszego Wydziału jest kameralna i przyjazna atmosfera. Sąsiedztwo Katedry Chrystusa Króla, Biblioteka zawierająca bogate i unikatowe zbiory kościelne, bliskość innych instytucji zajmujących się misją chrześcijańską stwarzają niepowtarzalny klimat zgłębiania najważniejszych prawd o Bogu i człowieku.

Nierzadko studia na naszym Wydziale podejmują studenci 30+, dlatego oferujemy im szczególne wparcie naszych pracowników – indywidualnych opiekunów naukowych, którzy pomogą w łączeniu obowiązków zawodowych, rodzinnych i uczelnianych.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Niewątpliwym atutem naszego kierunku jest kompetentna kadra dydaktyczna. Wśród jej członków znajdują się specjaliści zasiadający w międzynarodowych gremiach teologicznych i kościelnych, prowadzący pionierskie badania w dziedzinie nauk teologicznych, wprowadzający w interesujący sposób w świat teologii. Wiele zajęć prowadzą także „praktycy”, na co dzień podejmujący w świecie szeroko rozumianą misję teologa. U nas nie tylko poznasz „z zewnątrz” świat teologii i Kościoła, lecz również zasmakujesz samodzielnych prób pochylenia się nad najważniejszymi egzystencjalnymi pytaniami o świat, człowieka i Boga.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?
left img

Wiodącą dyscypliną naukową na kierunku są nauki teologiczne. Ich trzon stanowią teologia biblijna i systematyczna (dogmatyczna, fundamentalna, moralna). Jednakże ich studium oparte jest również na solidnych podstawach filozoficznych i historycznych i jest uzupełnione o całą gamę dyscyplin pomocniczych (m.in. psychologia religii, pedagogika, socjologia). Dajemy również możliwość rozwijania kompetencji językowych zarówno w zakresie języków nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), jak i języków starożytnych (łaciński, grecki, hebrajski, syryjski).

Bogato wyposażona biblioteka, usytuowana w sąsiedztwie Wydziału, stanowi niezastąpione „miejsce” poszerzania swoich teologicznych horyzontów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Studenci specjalności: teologia nauczycielska odbywają staże w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studenci specjalności: teologia ogólna mogą odbyć staże w różnych instytucjach kultury.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
left img

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci naszego kierunku pracują przede wszystkim jako katecheci w szkołach różnego typu. Ale nie tylko! Zatrudniani bywają także w ośrodkach duszpasterskich, mediach i instytucjach kultury.

 Lekcja religii Program telewizyjny "Okiem wiary"
Mgr Katarzyna Lewandowska, absolwentka teologii WTL UŚ, nauczycielka religii w SP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl., żona i mama. Mgr Michał Koźlik, absolwent teologii WTL UŚ,
dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, mąż i tata.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – ks. dr Rafał Dappa: rafal.dappa@us.edu.pl

return to top