Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Karolina Stawowy

absolwentka kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ na Wydziale Artystycznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W latach 2014-2016 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego na Wydziale Artystycznym. Od 2018 roku należy do chóru mieszanego „Skowronek” w Gierałtowicach, od 2014 roku pełniąc tam funkcję asystentki dyrygenta. W roku akademickim 2014/2015 należała do Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, z którym zdobyła Złotą Wstęgę (I miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Ejszykowicach w 2015 roku.

Jest także członkiem Orkiestry Dętej OSP w Przyszowicach. W 2014 roku została wyróżniona „Odznaka Honorową Brązową” za zasługi w pracy społecznej stowarzyszenia, nadawaną przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr, zarząd główny w Katowicach. Obecnie absolwentka pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pamówkach jako nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy oraz rytmiczka i akompaniator w Zespole Dziecięcym „Bajtle”.

return to top