Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Paweł Zapotoczny

absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2016/2017

Studia zakończył ze średnią ocen 4,88, broniąc swoją pracę magisterską na ocenę celującą. Od drugiego roku nieprzerwanie nagradzany stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Od 2012-2017 członek ELSA Katowice, w latach 2013-2014 objął stanowisko wiceprezesa stowarzyszenia. Paweł Zapotoczny brał udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Muenster, przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pt. „Dobra osobiste w prawie polskim, niemieckim i europejskim”. Wygłosił podczas niej prezentację nt. „Ujęcia dóbr osobistych w konstytucji”.

return to top