Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kazimierz Karolczak - Nasi Absolwenci

Uzyskał dyplom magistra Ochrony Patentowej w Technice na Wydziale Techniki (obecnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach). Od 2013 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz w latach 2014 – 2017 był Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego. 12 września 2017 został wybrany przez zgromadzenie prezydentów, burmistrzów oraz wójtów miast i gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przewodniczącego zarządu metropolii na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – pierwszego związku metropolitalnego w Polsce. W związku z tym złożył mandat radnego sejmiku oraz ustąpił z funkcji członka zarządu województwa.

Na drugim roku studiów założył własną działalność gospodarczą, a kilka lat później spółkę z o.o. Jego pierwsze przedsięwzięcie zawodowe polegało na organizowaniu akcji promocyjnych w powstających hipermarketach. Szybko rozwinął działalność, oferując także usługi rekrutacji oraz wypożyczania pracowników i świadcząc je w całym kraju. W ten sposób zbudował jedną z większych w kraju Agencji Pracy Tymczasowej. Włożył spory wkład w rozbudowę własnej firmy i rozwój nowego rynku, zakładając wraz z innymi polskimi firmami Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. Nawiązał wtedy współpracę z organizacjami pracodawców oraz z Komisją Trójstronną jako reprezentant Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) w dialogu z rządem i związkami zawodowymi. Dzięki temu osiągnął znaczny wpływ na zapisy ustawy o Agencjach Pracy Tymczasowej. W roku 2007 sprzedał swoje udziały w firmie. Ostatecznie, pod koniec 2010 roku, podjął wyzwanie, jakim jest działalność polityczna.

Był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Członkiem SLD został w 2000 roku. Był inicjatorem powołania Fundacji „Zagłębie dla młodych” pomagającej młodzieży w życiowym starcie. Niecałe dwa lata później powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego SLD w Sosnowcu. Z czasem otrzymał funkcję członka Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Po kilku latach wrócił do Zagłębia i zamieszkał w Dąbrowie Górniczej, by objąć funkcję Sekretarza Śląskiej Rady Wojewódzkiej. W 2010 roku, podczas wyborów samorządowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego SLD. W marcu 2011 roku został Zastępcą Sekretarza Generalnego – Skarbnikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

27 grudnia 2013 został wicemarszałkiem województwa śląskiego. W 2014 ustąpił z funkcji skarbnika SLD i uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego. Ponownie zasiadł w zarządzie województwa (tym razem nie obejmując funkcji wicemarszałka). W styczniu 2015 zawiesił swoje członkostwo w SLD, a pod koniec maja tego samego roku wystąpił z partii (w sejmiku pozostał w klubie SLD Lewica Razem). Miesiąc później zaangażował się w tworzenie nowej partii Biało-Czerwoni, jednak wkrótce z niej wystąpił. W lutym 2016 został członkiem założycielem lewicowego stowarzyszenia Inicjatywa Polska.
12 września 2017 został przez zgromadzenie prezydentów, burmistrzów oraz wójtów miast i gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybrany na przewodniczącego zarządu metropolii na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – pierwszego związku metropolitalnego w Polsce. W związku z tym złożył mandat radnego sejmiku oraz ustąpił z funkcji członka zarządu województwa.

return to top