Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jacek Siebel - Nasi Absolwenci

Absolwent studiów historycznych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Później skończył Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na kierunku menadżer kultury w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych.

Od 2013 roku jest Dyrektorem Muzeum Historii Katowic.

Autor książek: Kościół pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, Katowice 1998; Dzieje Ornontowic, Ornontowice 1999 (współautor); Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podlesiu, Katowice 2001; Kościoły Katowic w rysunkach 2002, Katowice 2002; Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003, Katowice 2003; Z dziejów Katowic, Katowice 2005 (współautor); Stanisław Ligoń 1879, Katowice 2006; 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów. Przewodnik po wystawie, Katowice 2008; Trzy wieki dziejów rodziny Skibów, Katowice 2009 (współautor); Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879-1954, Katowice 2006; 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów, przewodnik po wystawie, Katowice 2008; Trzy wieki dziejów rodziny Skibów – prawdy i mity, Katowice 2009 (współautor); Z dziejów Bogucic, Katowice 2011 (współautor); Ludność parafii bogucickiej (woj. śląskie) w latach 1738-1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012 i licznych artykułów naukowych oraz wystaw: Pocztówka z Katowic (2000), Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003 (2003), Z dziejów Katowic (2005), 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów (2008).

W latach 1998–2011 kierownik Działu Historii w Muzeum Historii Katowic, 2011–2013 – zastępca dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Koordynator projektu „Inny Śląsk. Inna rzeczywistość” (2012 rok). Od 2013 członek zespołu ds. wykorzystania i promocji dziedzictwa industrialnego województwa śląskiego. W tym samym roku został dyrektorem Muzeum Historii Katowic, obecnie kontynuuje pracę na tym stanowisku. Jest członkiem rady muzealnej: Muzeum Miejskiego w Tychach (przewodniczący od 2013), w Muzeum „Górnośląskim Parku Etnograficznym” w Chorzowie (przewodniczący od 2015), Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej (od 2015), Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (2015–2016), Muzeum w Tarnowskich Górach (od 2017). Od marca 2017 Jacek Siebel jest członkiem rady programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, od kwietnia 2017 – rady Muzeum w Chorzowie, a od 2018 – rady Muzeum Zagłębia w Będzinie. 15 lutego 2017 został powołany przez prezesa na członka Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Jacek Siebel został odznaczony w 2013 roku brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” i w 2016 roku  srebrną odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W 2015 otrzymał honorowy tytuł Amicus Silesiae – Przyjaciel Śląska, przyznawany przez zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. W 2018 uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji za 2017 rok. Otrzymał również tytuł Honorowego Absolwenta Uniwersytetu Śląskiego w 2018 r.

return to top