Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mirosława Nykiel - Nasi Absolwenci

Polityk i przedsiębiorca, senator VI kadencji, posłanka na Sejm VI, VII i VIII kadencji. Swoje działania koncentruje na trzech głównych obszarach: energetyce, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wsparciu kobiet. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, była także członkiem Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Przynależała do zespołów parlamentarnych – Polska-Stany Zjednoczone (wiceprzewodnicząca), Polska-Tajwan. Ponad to uczestniczy w pracach Parlamentarnej Grupy Kobiet, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt oraz Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej oraz Parlamentarnego Zespołu Województwa Śląskiego.

W 1983 roku ukończyła studia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w 1987 roku studia podyplomowe z filologii polskiej w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Katowicach, a w 2004 roku z integracji europejskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Po studiach pracowała jako nauczyciel języka polskiego, kierowała także gminnym ośrodkiem kultury i wydziałem oświaty w Miedźnej. Swoją dalszą karierę zawodową związała z sektorem gospodarki. W latach 90. kierowała oddziałem „Ruch” SA w Oświęcimiu, następnie została członkiem Zarządu, a później objęła funkcję prezesa tej firmy. W latach 2003-2005 była właścicielką i prezesem Edukacyjnego Centrum Biznesu.

Działalność polityczną rozpoczęła w roku 1980, kiedy to wstąpiła do „Solidarności”. W 1997 roku była wśród założycieli Akcji Wyborczej Solidarność i Ruchu Społecznego AWS, w 2003 roku Inicjatywy dla Polski. Przez wiele lat była przewodniczącą Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej. W 2005 roku przeszła wraz z grupą działaczy z IdP do Platformy Obywatelskiej. W 2005 roku z ramienia PO została wybrana na senatora VI kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 z ramienia PO uzyskała w okręgu bielskim mandat poselski. W wyborach w 2011 roku  z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, uzyskując rekordową ilość głosów-43 329. W roku 2014 ubiegała się o mandat posła do parlamentu Europejskiego. W 2019 roku została ponownie wybrana do Sejmu.

Jej dewizą życiową jest: podążajmy za marzeniami i pomóżmy innym realizować ich marzenia.

return to top