Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rafał Warchulski „Absolwentem z Pasją” 2017 roku

Absolwent geologii (specjalność: geochemia i mineralogia) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jedną ze swoich pasji, którą jest geologia, rozwija na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. Do największych osiągnięć naukowych Rafała Warchulskiego należą następujące projekty: „Skład chemiczny, fazowy i perspektywy wykorzystania odpadów hutniczych Zn–Pb rejonu bytomsko-tarnogórskiego” – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska (DoktoRIS), finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, oraz grant Narodowego Centrum Nauki „Preludium”: „Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800–1500 st. C”.

Ma na swoim koncie przygotowanie 23 publikacji, w tym 6 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 12 artykułów w zwartych publikacjach pokonferencyjnych, 4 ekspertyzy oraz jeden rozdział w monografii. Uczestniczył w 3 konferencjach międzynarodowych oraz 6 krajowych o charakterze międzynarodowym, w trakcie których wygłosił 6 referatów oraz zaprezentował 3 postery.

Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, a od 2016 roku wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lizymetrycznego. Laureat kilku nagród naukowych, w tym nagrody naukowej za rok 2015 „Incipere auso” za publikację w renomowanym czasopiśmie naukowym w zakresie nauk o Ziemi (nagrodę przyznaje Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący – Centrum Studiów Polarnych).

Drugą pasję Rafała Warchulskiego stanowi fotografia. Jak sam mówi, „fotografia – zatrzymanie czasu, uczuć, wspomnień, do których można w dowolnej chwili powrócić, aby odkryć je na nowo, ma w sobie coś magicznego”. Za swoje największe osiągnięcie w dziedzinie fotografii Rafał Warchulski uważa wykonanie sesji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie i napływające później informacje, że dzięki wykonanym fotografiom wielu podopiecznych znalazło nowy dom. Efektem zamiłowania Rafała Warchulskiego do fotografii jest założona i prowadzona przez niego firma Architekt Wspomnień. Dodatkowo podjął pracę jako broker technologii na Uniwersytecie Śląskim, która pozwala na rozwijanie zainteresowania nauką i biznesem.

return to top