Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

VI seminarium – 21 października 2019 r.

Seniorzy w mieście a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”

21 października 2019 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zorganizowało seminarium poruszające kwestię polityki senioralnej oraz szans, wyzwań i zagrożeń stojących przed srebrną gospodarką. Wydarzenie przyciągnęło grupę blisko 50 uczestników reprezentujących środowisko naukowe, rady i stowarzyszenia senioralne, instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także władze lokalne gmin województwa śląskiego i przedstawicieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Seminarium zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza objęła wystąpienie dr hab. Anny Runge (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ) na temat starzenia się ludności w woj. śląskim i wystąpienie dra hab. Sławomira Pytla (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ) poruszające zagadnienie migracji seniorów. Prelekcje stanowiły wstęp do panelu dyskusyjnego diagnostycznego, po którym w drugiej części seminarium zaprezentowali się: dr hab. Sławomir Sitek (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ) oraz mgr Maciej Klimek (Instytut Socjologii, WNS UŚ). Prof. Sitek opowiadał w swojej prezentacji o różnych aspektach srebrnej gospodarki, a mgr Klimek przedstawił wykorzystanie potencjału seniorów w polityce miejskiej na przykładzie działań podejmowanych w Wojkowicach. Wystąpienia wprowadziły uczestników do kolejnego panelu dyskusyjnego, w którym odwoływano się do kierunków i wyzwań rozwoju polityki senioralnej. W panelu oprócz prelegentów uczestniczyli: p. Sabina Stanek (Wydział Polityki Społecznej, UM Sosnowiec), dr Monia Sulik (koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku, WNS UŚ), dr Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii, WNS UŚ), p. Marta Masłowska-Cichecka (Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych, ZUS Sosnowiec), p. Katarzyna Wadowska (Biuro Podróży Fabryka Urlopów Nadzwyczajnych).

Dyskusję z zaproszonymi ekspertami moderowała dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoKoordynator Zespołu ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych.

 

return to top