Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. badań zjawisk i procesów kulturowych

Usługi oferowane przez zespół

Badania społeczne i analizy  w zakresie:
· dynamiki procesów kulturowych,
· partycypacji kulturowej,
· kapitału społeczno-kulturowego,
· nowych technologii w życiu społecznym,
· procesów komunikacji społecznej (w tym komunikacji międzykulturowej),
· przepływu informacji miejskich,
· diagnozy kondycji małych struktur społecznych (w szczególności rodziny),
· stylów życia (w tym zagospodarowania czasu wolnego i modeli konsumpcji),
· kwestii etnicznych i narodowościowych,
· postaw prospołecznych,
· warunkowań i konsekwencji procesów migracyjnych.


Koordynator zespołu:

dr Andrzej Górny
Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

andrzej.gorny@us.edu.pl


Członkowie zespołu:

dr Rafał Cekiera (WNS, UŚ)
dr Bożena Pactwa (WNS, UŚ)
dr Katarzyna Ponikowska (WNS, UŚ)
dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ (WNS, UŚ)
dr Agata Zygmunt (WNS, UŚ)
dr Monika Żak (WNS, UŚ)
dr Brygida Smołka-Franke (Politechnika Śląska)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. badań zjawisk i procesów kulturowych

return to top