Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ŚCW | publikacje

MONOGRAFIE ŚLĄSKIEGO CENTRUM WODY

TOM 1 | AKTUALNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ

2018 r. ISBN 978-83-61695-46-2

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY

 1. D. Absalon. 2018. Śląskie Centrum Wody. Cele, działania, perspektywy. [W:] XXVIII Sympozjum Jurajskie Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach wodnych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin, pp. 12-14, ISBN 978-83-937079-0-4.
  https://www.researchgate.net
 2. A. Woźnica, B. Łozowski, A. Siudy, P. Migula, A. Zarychta, E. Małkowski, A. Pasierbiński, D. Absalon, S. Sitek, J. Czekaj, R. Ulańczyk, Ł. Pszczeliński, W. Jarosz. 2017. Kompleksowa odnowa jeziora i jego zlewni. Przegląd Komunalny, dodatek Komunalny Plus Ochrona i Rekultywacja Jezior 4/2017:12-16, ISSN 1232-9126.
  https://www.researchgate.net
 3. A. Woźnica, B. Łozowski, R. Ulańczyk, D. Absalon, S. Sitek, J. Czekaj, A. Siudy, P. Migula, Ł. Pszczeliński, W. Jarosz, A. Zarychta, E. Małkowski, A. Pasierbiński 2017. Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z jakością wody w zbiornikach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego na przykładzie Jeziora Paprocańskiego w Tychach. [W:] E. Sierka, A. Nadgórska-Socha (Red.). Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Ocena Stanu, Zagrożenia Zasobów i Stosowane Technologie. Wyd. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, pp. 116-117, ISBN 978-83-939472-2-5.
  (Aktualne Problemy Ochrony Środowiska PDF)
 4. A. Woźnica, B. Łozowski, R. Ulańczyk, D. Absalon, S. Sitek, J. Czekaj, A. Siudy, P. Migula, Ł. Pszczeliński, W. Jarosz, A. Zarychta, E. Małkowski, A. Pasierbiński. 2017. Program rekultywacji Jeziora Paprocańskiego i działań naprawczych w jego zlewni jako przykład kompleksowego podejścia do problemu jakości wody w małych akwenach. [W:] R. Wiśniewski (Red.). Ochrona i rekultywacja jezior. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, pp. 169-180, ISBN 978-83-945245-2-4.

znak graficzny w kolorze niebieskim przypominający kroplę wody

return to top