Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

 

ŚLĄSKIE CENTRUM WODY

BADANIA | EKSPERTYZY
MONITORING | REKULTYWACJA


znak graficzny w kolorze niebieskim przypominający kroplę wody
Naszą pasją jest środowisko wodne. Jesteśmy grupą ekspertów, którzy prowadzą badania zlewni akwenów zarówno w terenie, jak również w oparciu o wirtualne modele matematyczne.

Współpracujemy ze specjalistami z całego świata. Oceniamy jakość wód, diagnozujemy problemy, wykonujemy pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i prowadzimy ich monitoring, opracowujemy także programy rekultywacji obszarów skażonych.

Mamy kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań wspomagających zarządzanie obiektami wodnymi.


Kontakt

ŚCW | ul. Bankowa 5 | 40-007 Katowice


scw@us.edu.pl
tel. +48 32 359 22 29
+48 32 359 19 91

 

Zespół Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz ze Współorganizatorami i Patronami, zaprasza do udziału w wydarzeniu:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „RZEKI EUROPEJSKIE – PROBLEMY I WYZWANIA”

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE „EUROPEAN RIVERS – PROBLEMS AND CHALLENGES”

które odbędzie się 22 marca 2024 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Udział w Konferencji będzie doskonałą okazją do zaprezentowania i zapoznania się z najnowszymi i osiągnięciami dotyczącymi problemów europejskich rzek na tle globalnych zmian klimatycznych oraz społeczno-politycznych. Będzie on również okazją do wymiany doświadczeń, oraz interdyscyplinarnych dyskusji a także spojrzenia w przyszłość w poszukiwaniu rozwiązań. Udział w Konferencji umożliwi także studentom i doktorantom zaprezentowanie wyników badań podczas sesji posterowej.

Wystąpienia konferencyjne będą na bieżąco transmitowane poprzez MS Teams.

Zapraszamy do rejestrowania się: REJESTRACJA

Program konferencji: PROGRAM

Materiały pokonferencyjne: 

TECHNOLOGICAL STANDARTS ON FISH FARMING IN AQUACULTURE PONDS AND RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEMS (RAS) Grazina Zibiene, Alvydas Zibas, Mantas Brazauskas

Fish communities and habitat preferences: a case study from Northeastern Italy, useful data for habitat modelling. Marco Bertoli, Giovanni Negro, Beatrice Pinna, Simone Forte, Alessandro Guglielmetto, Paolo Vezza, Elisabetta Pizzul

The influence of variability in snow cover thickness and extent on the runoff regime in the Skawa, Soła and Upper Vistula catchments. Agata Drabek, Alicja Biesmer

Research on the water quality of selected springs in the Kraków-Częstochowa Upland and Rybnicki Plateau. ZUZANNA GOŁAS, JULIA TRZASKACZ

River fragmentation and influence on ichthyofauna. Oskar Palmąka

The use of basic fields in water management research. Łukasz Pieron, Natalia Janczewska

Analysis of the impact of mining on the Natural and Landscape Complex „Źródła Kłodnicy”from 2019 to 2022. Małgorzata Pisarska

DIVING INTO DIVERSITY: UNRAVELING FRIULI VENEZIA GIULIA’S FRESHWATER METAZOAN COMMUNITIES WITH eDNA METABARCODING. Giulio Pitali, Giulianini Piero G. and Chiara Manfri

Flash flood simulation based on Sosnowiec city. WIKTORIA UTNIK

Analysis of salinity change in the Gliwice Canal and its implications. Walkowiak W., Woźnica A., Lipowczan M., Ulańczyk R., Janczewska N., Piekarska-Stachowiak A., Absalon D., Matysik M., Karczewski J.

Współorganizatorzy:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach/University of Silesia in Katowice:
  • Śląskie Centrum Wody / Silesian Water Center
  • Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych / Research Centre for Public Competition Law and Sector Regulation
  • Biuro Transform4Europe, University of Silesia in Katowice / Transform$Europe Office, University of Silesia in Katowice
  • Europejskie Miasto Nauki, University of Silesia in Katowice / European City of Science, University of Silesia in Katowice

 Patronat honorowy

  • Ryszard Koziołek, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
  • Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury
  • Polski Klub Ekologiczny
  • Polska Izba Ekologii

 Patronat medialny

  • Gazeta Uniwersytecka UŚ
  • Radio 357

Konferencja pt. „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej”

Zaproszenie na konferencję Odra 2023 r.

Informacje o konferencji —>

Konferencja pt. „Rzeka Wisła 2021 – problemy i wyzwania”

Zaproszenie na konferencję

ŚCW laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022

Certyfikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022
pobierz pdf (257 KB)

Śląskie Centrum Wody UŚ zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii: Ekoinnowacje, za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową i popularyzatorską związaną z gospodarką wodną i ochroną środowiska, a opartą na nowatorskich metodach badawczych. Działalność  związana jest z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i rozwojem dydaktyki.


Logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest realizatorem badań mających na celu określenie aktualnego stanu środowiska wodnego na śląskim odcinku rzeki Odry. Badania są prowadzone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach memorandum zawartym pomiędzy województwami zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim, podejmującymi wspólne działania ukierunkowane na ochronę i odbudowę ekosystemu rzeki.
Dzięki dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podjęto badania zmierzające do kompleksowej analizy środowiska wodnego na rzece Odrze, na podstawie której zostanie określony jego aktualny stan oraz zidentyfikowane zostaną czynniki wpływające. Badania obejmują analizę wody, osadów i fauny oraz ocenę wpływu czynników antropogenicznych na środowisko. Wyniki badań i analiz mają umożliwić wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego na rzece Odrze, a także podnieść świadomość społeczną na temat związanych z tym wartości i zagrożeń.
Raport z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach jest dostępny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Mapa stanowisk badawczych na OdrzeLogo województwa śląskiego

OFERTA
WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy naukowców, dydaktyków, studentów i doktorantów, a także przedstawicieli samorządów oraz osoby zajmujące się zarządzaniem zbiornikami wodnymi zlokalizowanymi na terenie naszego kraju.

scw@us.edu.pl

Zanieczyszczony dopływ do zbiornika
fot. Bartosz Łozowski

ZARZĄDZANIE ZBIORNIKIEM WODNYM


opracowania, ekspertyzy oraz innowacyjne rozwiązania

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ekspertami reprezentującymi różne dziedziny naukowe. Przygotowujemy opracowania, ekspertyzy oraz projektujemy innowacyjne rozwiązania, które dotyczą środowiska wodnego.  Zapraszamy do współpracy osoby zarządzające zbiornikami wodnymi.

Naukowcy w pontonie na zbiorniku wodnym
fot. Bartosz Łozowski

BADANIA NAUKOWE


realizacja projektów badawczych

Zajmujemy się koordynowaniem interdyscyplinarnych badań prowadzonych zarówno na Uniwersytecie Śląskim, jak również realizowanych przez naszych partnerów. Zapraszamy do współpracy naukowców reprezentujących dziedziny związane z gospodarką wodną, zwłaszcza hydrogeologów, biologów, geografów, ekologów, meteorologów, chemików i informatyków.

Młody mężczyzna wykonujący pomiary na zbiorniku wodnym
fot. Bartosz Łozowski

EDUKACJA


rozwój kompetencji studentów i doktorantów

Jeśli interesujesz się wodą i studiujesz lub przygotowujesz doktorat, skontaktuj się z nami. Dołącz do grupy naukowców-pasjonatów, sprawdź swoją wiedzę w praktyce. Zaprosimy cię do udziału w projektach naukowych i wdrożeniowych, których celem jest poprawa jakości wód.

Z kim współpracujemy

return to top