Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

 

ŚLĄSKIE CENTRUM WODY

BADANIA | EKSPERTYZY
MONITORING | REKULTYWACJA


znak graficzny w kolorze niebieskim przypominający kroplę wody
Naszą pasją jest środowisko wodne. Jesteśmy grupą ekspertów, którzy prowadzą badania zlewni akwenów zarówno w terenie, jak również w oparciu o wirtualne modele matematyczne.

Współpracujemy ze specjalistami z całego świata. Oceniamy jakość wód, diagnozujemy problemy, wykonujemy pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i prowadzimy ich monitoring, opracowujemy także programy rekultywacji obszarów skażonych.

Mamy kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań wspomagających zarządzanie obiektami wodnymi.


Kontakt

ŚCW | ul. Bankowa 5 | 40-007 Katowice


scw@us.edu.pl
tel. +48 32 359 22 29
+48 32 359 19 91

Konferencja pt. „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej”

Zaproszenie na konferencję Odra 2023 r.

Informacje o konferencji —>

Konferencja pt. „Rzeka Wisła 2021 – problemy i wyzwania”

Zaproszenie na konferencję

ŚCW laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022

Certyfikat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022
pobierz pdf (257 KB)

Śląskie Centrum Wody UŚ zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii: Ekoinnowacje, za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową i popularyzatorską związaną z gospodarką wodną i ochroną środowiska, a opartą na nowatorskich metodach badawczych. Działalność  związana jest z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i rozwojem dydaktyki.


Logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest realizatorem badań mających na celu określenie aktualnego stanu środowiska wodnego na śląskim odcinku rzeki Odry. Badania są prowadzone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach memorandum zawartym pomiędzy województwami zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim, podejmującymi wspólne działania ukierunkowane na ochronę i odbudowę ekosystemu rzeki.
Dzięki dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podjęto badania zmierzające do kompleksowej analizy środowiska wodnego na rzece Odrze, na podstawie której zostanie określony jego aktualny stan oraz zidentyfikowane zostaną czynniki wpływające. Badania obejmują analizę wody, osadów i fauny oraz ocenę wpływu czynników antropogenicznych na środowisko. Wyniki badań i analiz mają umożliwić wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego na rzece Odrze, a także podnieść świadomość społeczną na temat związanych z tym wartości i zagrożeń.
Raport z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach jest dostępny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Mapa stanowisk badawczych na OdrzeLogo województwa śląskiego

OFERTA
WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy naukowców, dydaktyków, studentów i doktorantów, a także przedstawicieli samorządów oraz osoby zajmujące się zarządzaniem zbiornikami wodnymi zlokalizowanymi na terenie naszego kraju.

scw@us.edu.pl

Zanieczyszczony dopływ do zbiornika
fot. Bartosz Łozowski

ZARZĄDZANIE ZBIORNIKIEM WODNYM


opracowania, ekspertyzy oraz innowacyjne rozwiązania

Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi ekspertami reprezentującymi różne dziedziny naukowe. Przygotowujemy opracowania, ekspertyzy oraz projektujemy innowacyjne rozwiązania, które dotyczą środowiska wodnego.  Zapraszamy do współpracy osoby zarządzające zbiornikami wodnymi.

Naukowcy w pontonie na zbiorniku wodnym
fot. Bartosz Łozowski

BADANIA NAUKOWE


realizacja projektów badawczych

Zajmujemy się koordynowaniem interdyscyplinarnych badań prowadzonych zarówno na Uniwersytecie Śląskim, jak również realizowanych przez naszych partnerów. Zapraszamy do współpracy naukowców reprezentujących dziedziny związane z gospodarką wodną, zwłaszcza hydrogeologów, biologów, geografów, ekologów, meteorologów, chemików i informatyków.

Młody mężczyzna wykonujący pomiary na zbiorniku wodnym
fot. Bartosz Łozowski

EDUKACJA


rozwój kompetencji studentów i doktorantów

Jeśli interesujesz się wodą i studiujesz lub przygotowujesz doktorat, skontaktuj się z nami. Dołącz do grupy naukowców-pasjonatów, sprawdź swoją wiedzę w praktyce. Zaprosimy cię do udziału w projektach naukowych i wdrożeniowych, których celem jest poprawa jakości wód.

Z kim współpracujemy

return to top