Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Inicjatywa Doskonałości Badawczej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PrisoninPandemic

Odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach pandemii – problemy i wyzwania

grafika

Opracujemy katalog reguł więziennych, które powinny być wdrażane w razie epidemii, poprzez ustalenie, które z ewentualnych restrykcji są konieczne, a z których można zrezygnować, względnie – zastąpić je innymi formami relacji społecznych. I wreszcie – zbadamy, w jaki sposób w reżimie sanitarnym odbudowywać możliwości kontaktu osadzonych ze światem zewnętrznym.

pandemia, więźniowie, COVID-19, osadzeni, kara pozbawienia wolności


Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 gruntownie wpłynęła na życie ludzi na całym świecie. Jedną z grup najboleśniej dotkniętych przez ograniczenia pandemiczne są więźniowie. Konieczność ścisłego wprowadzenia reżimu sanitarnego w więzieniach nie była zaskakująca z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w jednostkach penitencjarnych. Trudno więc dziwić się administracji zakładów karnych, że w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa więźniom i pracownikom, starali się ograniczyć liczbę osób wchodzących na teren więzień, poprzez wstrzymanie wizyt bliskich, terapeutów, nauczycieli, duszpasterzy, wyłączenie zatrudnienia zewnętrznego. Z pewnością udało się w ten sposób ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa. Pytanie tylko, czy tak wysoka cena za zdrowie była konieczna, uzasadniona oraz czy celu tego nie można było osiągnąć w inny sposób.

Więźniowe po zakończeniu odbywania kary powrócą do swoich środowisk. W interesie całego społeczeństwa pozostaje, aby wyszli z jednostek penitencjarnych lepsi, aniżeli w momencie popełniania przestępstwa. Pandemia, przez ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym, wstrzymanie widzeń, kursów czy terapii, zadania tego nie ułatwiła. Z tego względu niezbędne wydaje się opracowanie katalogu reguł więziennych, które powinny być wdrażane w razie epidemii, poprzez ustalenie, które z ewentualnych restrykcji są konieczne, a z których można zrezygnować, względnie – zastąpić je innymi formami relacji społecznych i wreszcie – jak w reżimie sanitarnym odbudowywać możliwości kontaktu osadzonych ze światem zewnętrznym.

LIDERKA PROJEKTU

dr ANNA JAWORSKA-WIELOCH

dr Anna Jaworska-Wieloch

fot. archiwum dr Anny Jaworskiej-Wieloch

dr Anna Jaworska-Wieloch
Instytut Nauk Prawnych
e-mail: anna.jaworska-wieloch@us.edu.pl

  • dr Anna Jaworska-Wieloch, Wydział Prawa i Administracji UŚ, prawo
  • dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, Wydział Prawa i Administracji UŚ, prawo
  • dr Wiola Friedrich, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, UŚ, psychologia
  • dr Andrzej Czerkawski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, UŚ, pedagogika
  • Assoc. Prof. Katerina Yocheva, Ph.D., New Bulgarian University, Bułgaria, prawo
  • Assoc. Prof. Deyana Marcheva, Ph.D., New Bulgarian University, Bułgaria, prawo
  • Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, Ph.D., University Matej Bel, Banska Bystrica, Słowacja, prawo
  • Dr. habil. Juhász Zsuzsanna, University of Szeged, Węgry, prawo

Więcej o projekcie

dłoń trzymająca kratę więzienną

fot. Pexels.com

artykuł popularnonaukowy

Jak pandemia wpłynęła na życie więźniów?

Śląski badawczy | 15.06.2022

Pandemia koronawirusa spowodowała, że na całym świecie wprowadzano liczne ograniczenia, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się patogenu. Zamykano szkoły, wdrożono pracę zdalną, zalecano noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego. Obostrzenia wpłynęły na życie każdego z nas, również na więźniów przebywających w zakładach karnych. W czasie pandemii zaprzestano różnego rodzaju praktyk resocjalizacyjnych – terapii uzależnień, spotkań z psychologami, nabożeństw czy organizowania kursów zawodowych…

przeczytaj artykuł

Aktualności

19.04.2022

Obecnie trwają intensywne prace nad gromadzeniem danych dotyczących ograniczenia działalności więzień z uwagi na pandemię.

return to top