Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości organizuje konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, adresowany do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, stwarzające szanse rozwoju naukowego i zawodowego.

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy, spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.

Praca konkursowa powinna składać się z:

3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości 10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

Tematy esejów:

  • Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa
  • Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?
  • Nowomowa i jej przykłady we współczesności
  • Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku
  • Jurylingwistyka
  • Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?
  • Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?
  • Internet jako współczesna agora
  • Wolność słowa i jej granice
  • Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?

Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

link: Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji – INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (iws.gov.pl)

return to top