Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Autorytet papieski w przekształceniach komunikacji

Grant w ramach konkursu OPUS 18 (NCN) (2019/35/B/HS2/00016)

Kierownik grantu: dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ

Czas realizacji: 2020-2023

Budżet: 320 845 PLN

Główne pytanie projektu dotyczy sposobu, w jaki konstruowany jest autorytet papieża w środowisku cyfrowym oraz w jakim stopniu koresponduje on z teologiczną wizją sprawowania tej posługi przez samego Franciszka?

Strona internetowa projektu

Zespół:

Dr Damian Guzek, prof. UŚ jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz liderem zespołu badań and kartografią nowych mediów i przestrzenią cyfrową. W 2020 uczestniczył w projekcie ‘The Illiberal Turn’ realizowanym w Loughborough University ze środków brytyjskiej agencji grantowej ESRC. Specjalizuje się w badaniu mediów i religii w przestrzeni cyfrowej oraz badaniach nad użytkowaniem mediów.

Ks. prof. dr hab. Jan Słomka jest zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych UŚ oraz liderem zespołu badań nad teologią papieża Franciszka. Wykłada również w WSD w Łodzi. Należy do uznanych specjalistów z zakresu badań nad wczesnym chrześcijaństwem oraz teologią patrystyczną. Specjalizuje się w zagadnieniach teologii egzystencjalnej oraz zwrotu w teologii po Franciszku.

Pandemic Emergency in Social Perspective. Evidence from a large Web-survey research (Pesp-6 Project)

Pesp-6 Project to badania międzynarodowego zespołu naukowców zbierającego dane na temat życia w czasie pandemii koronawirusa. Celem analiz jest zwłaszcza zbadanie wpływu sytuacji kryzysowej związanej z pandemią na nawyki, styl życia i samopoczucie psychofizyczne ludzi, a także odkrycie problemów i zaproponowanie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia lepszego samopoczucia wśród społeczności. Projekt nadzorują badacze z dwóch mediolańskich uniwersytetów – Università Cattolica del Sacro Cuore i Università Milano-Bicocca. Koordynacją polskiej części badania oraz analizą zagadnień komunikacji zajmują się pracownicy naszego Instytutu – dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ, dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, dr Róża Norström. W projekcie uczestniczą również naukowcy z uniwersytetów ze szwedzkiej Uppsali, francuskiej Dunkierki i czeskiej Pragi. 

Odnośnik do ankiety przeprowadzanej w ramach projektu

Powiązania między elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich

Grant w ramach konkursu OPUS 10 (NCN) (2015/19/B/HSS/00429)

Kierownik grantu: dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ

Czas realizacji: 2016-2020

Celem projektu jest określenie charakteru i form wzajemnych relacji elit politycznych i medialnych oraz ich konsekwencji dla działania tych elit w sferze publicznej, a także przybliżenie problematyki związanej z wzajemnymi potrzebami i problemami w komunikacji.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo pod linkiem: http://www.politycyidziennikarze.us.edu.pl/opis-projektu/

return to top