Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Pracownicy badawczo-naukowi
dr Katarzyna Brzoza
dr hab. Sebastian Fikus, prof. UŚ
dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ
dr Dagmara Głuszek-Szafraniec
dr Agnieszka Grzesiok-Horosz
dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ
dr Monika Kornacka-Grzonka
dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ
dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
dr Róża Norström
dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ
dr Robert Rajczyk
dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
dr Magdalena Ślawska, prof. UŚ
dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Pracownicy dydaktyczni
mgr Jacek Filus
dr Bernard Grzonka, prof. UŚ
mgr Henryk Grzonka
mgr Zbigniew Markowski
mgr Ilona Neffe
dr Grażyna Pawlik

return to top