Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dyrekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

img
dr Dagmara Głuszek-Szafraniec

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

img

Rada Naukowa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej – Przewodniczący Rady
dr Dagmara Głuszek-Szafraniec, Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
dr Katarzyna Brzoza
dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ
dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
dr Robert Rajczyk
dr hab. Paweł Sarna, prof. UŚ
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura
return to top