Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia dozymetrii

lokalizacja: SMCEBI, H/-1/6

Kierownik pracowni: dr hab. Adam Konefał, prof. UŚ

  W pracowni prowadzone są badania interdyscyplinarne obejmujące fizykę, ochronę radiologiczną i medycynę nuklearną, wykorzystujące metody fizyki jądrowej do badań promieniotwórczości wytworzonej w materiałach przeznaczonych do zastosowań w medycynie.

Aparatura:

 • Detektor półprzewodnikowy HPGe przeznaczony do spektroskopii promieniowania gamma
 • Układ detekcyjny z wbudowaną sondą scyntylacyjna i komorą helową
 • Spektrometr promieniowania X wyposażony w detektor CdTe
 • Uniwersalny radiometr z wbudowanym analizatorem wielokanałowym
 • Czytnik materiałów termoluminescencyjnych
 • Radiometr Eko-C do identyfikacji skażeń promieniotwórczych i pomiarów mocy dawki promieniowania gamma
 • Sonda do pomiaru mocy dawek promieniowania neutronowego

Tematyka:

 • Badania promieniotwórczości wzbudzonej i reakcji jądrowych – procesów wtórnych towarzyszących emisji terapeutycznych wiązek promieniowania jonizującego.
 • Projektowanie osłon ekranujących promieniowanie neutronowe na implantowane urządzenia kardiologiczne u pacjentów poddanych leczeniu za pomocą zewnętrznych wiązek fotonowych.
 • Badania możliwości wytworzenia nowych radionuklidów, które mogą znaleźć zastosowanie w światowej diagnostyce.

Możliwość świadczenia usług w następującym zakresie:

 • Spektroskopia gamma, analiza jakościowa i ilościowa
 • Pomiar mocy dawki promieniowania gamma
 • Spektroskopia promieniowania X
 • Identyfikacja pól neutronowych

return to top