Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania prowadzone w laboratorium koncentrują się na charakteryzacji procesów otrzymywania metodami kierunkowej krystalizacji monokrystalicznych materiałów i wyrobów z nich, jak i na określaniu doskonałości strukturalnej tego typu elementów. Badania dotyczą stricte monokryształów, kompozytów o monokrystalicznej osnowie oraz monokrystalicznych nadstopów lotniczych.

W laboratorium prowadzone są badania właściwości wieloskładnikowych stopów metali, krzemków metali, kompozytów, również z frakcją fazy kwazikrystalicznej oraz monokrystalicznych nadstopów na bazie niklu.

W skład laboratorium wchodzą pracownie:

 • Pracownia topografii rentgenowskiej;
 • Pracownia precyzyjnego pomiaru parametrów sieciowych;
 • Pracownia badań defektów strukturalnych monokryształów;
 • Pracownia monokryształów;

Wyposażenie pracowni wchodzących w skład Laboratorium

 • Dyfraktometr rentgenowski MicroSource DY-601 firmy PANalytical – urządzenie umożliwia badanie metodami dyfrakcyjnej topografii rentgenowskiej materiałów monokrystalicznych o wymiarach powierzchniowych około 7cm × 5cm. Dyfraktometr pozwala na wizualizację defektów strukturalnych całej powierzchni badanych kryształów lub określonych jej fragmentów.
 • Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski XRT-100 firmy Freiberg Instruments EFG – urządzenie umożliwia badanie metodami dyfrakcyjnej topografii rentgenowskiej oraz metodą Laue, materiałów monokrystalicznych o wymiarach do 10cm; pozwala na określenie orientacji krystalicznej wybranych obszarów próbek oraz na wizualizację defektów strukturalnych całej powierzchni badanych kryształów (około 100cm2) lub określonych jej fragmentów. Dyfraktometr umożliwia również wysokorozdzielczą analizę kryształów, między innymi mapowanie węzłów sieci odwrotnej.
 • Dyfraktometr rentgenowski firmy PANalytical wraz z kamerą Bonda i przystawką temperaturową – urządzenie służy do precyzyjnego wyznaczania parametrów sieciowych monokryształów, między innymi kryształów optycznych, np. niobianu strontowo barowego (SrxBa1-xNb2O6). Dodatkowo możliwe jest określenie zmian parametrów sieciowych monokryształów w funkcji temperatury (do 600°C) co może posłużyć do wyznaczenia temperatury przejścia fazowego.
 • Dyfraktometr rentgenowski VEM z kamerą Lauego – urządzenie umożliwiające pomiary orientacji krystalicznej oraz wyznaczanie symetrii sieci krystalicznej w wybranych obszarach próbek. Kamery umożliwiają pomiary techniką promieni przechodzących i/lub zwrotnych.
 • Stanowisko wzrostowe BCG-265 z generatorem WCz firmy Radyne – półprzemysłowy piec indukcyjny z pionowym gradientem temperatury do hodowli materiałów monokrystalicznych metodami Bridgmana i Czochralskiego.
 • Urządzenie do hodowli monokryształów Garricast – laboratoryjny piec indukcyjny do otrzymywania materiałów monokrystalicznych zmodyfikowaną statyczną metodą Bridgmana (zmodyfikowana metoda nachylonego frontu krystalizacji mIFC).

Kierownik laboratorium:

dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz, prof. UŚ

Koordynator laboratorium:

dr Jacek Krawczyk

return to top