Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty badawcze

  • Apartura do analizy właściowści strukturalnych materiałów w inżynierii mikromechatronicznej, MNiSW, Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Czas realizacji: 2016-2017

  • 446/FNiTP/160/2010 Dotacja ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. „System precesji wiązki elektronowej ASTAR do określania struktur materiałów nanokrystalicznych”

  • 5760/IA/160/2008 Dotacja MNiSW „Zakup generatora promieniowania rentgenowskiego i mikroogniskowego aparatu rentgenowskiego”

  • 5431/IB/160/2007 Dotacja MNiSW „Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych w Zakładzie Polimerów i Technologii Materiałów”
  • 323/FNiTP/160/2007 Dotacja MNiSW „Spektrometr masowy”
  • 5441/IB/160/2007 Dotacja MNiSW „Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do badań elektrochemicznych”
  • 5417/IA/160/2007 Dotacja MNiSW „Wyposażenie specjalistycznego laboratorium do badań elektrochemicznych”

  • 340/S/2006-2 Dotacja MNiSW „Zakup magnetometru”

return to top