Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W pracowni prowadzone są pomiary czasu życia pozytonów w ciałach stałych w formie litej lub sproszkowanej. Badania mogą być prowadzone w zróżnicowanej temperaturze z zakresu od 173 K do 573 K oraz w wysokiej próżni sięgającej 10-6 bara.

Wyniki pomiarów dostarczają informacji o wielkości i rozkładzie objętości w polimerach oraz wielkości porów w materiałach mikroporowatych w zakresie wielkości od rh ≈ 1,5 Å do rh ≈ 100 Å. Technika badawcza pozwala również na opis struktury defektowej w zakresie detekcji defektów struktury krystalicznej w materiałach metalicznych.

Laboratorium jest również wyposażone w skaner do pomiaru poziomów promieniowania α, β, γ i rentgenowskiego

Wyposażenie pracowni

  • Spektrometr czasu życia pozytonów wraz z komorą do pomiarów temperautrowych wyposażony w pompę próżniową pozwalającą na uzyskanie próżni na poziomie 10-6 bara. Rozdzielczość czasowa spektrometru wynosi 240 ps. Badania na spektrometrze prowadzone są z wykorzystaniem źródła promieniotwórczego 22Na.
  • Skaner promieniowania VOLTCRAFT RM-400 o wysokiej czułości do wykrywania i pomiaru poziomów promieniowania α, β, γ i rentgenowskiego w zakresie dawki promieniowania 0,01 mSv/h do 1000 mSv/h, częstotliwości dawki impulsów 0-4000 cpm, 0-400 cps, nagromadzonej dawki promieniowania od 0,001mSv do 9999 Sv i nagromadzonej dawki impulsów od 0 do 9999. Czułość urządzenia w środowisku promieniowania Co-60 o natężeniu 1mSv/h: 108 impulsów lub 1000 cpm/mR/h wynosi dla pormieniowania a od 4 MeV, dla b od 0,2 MeV, dla g od 0,02 MeV, dla rentgenowskiego od 0,02 MeV.
  • Przenośny miernik próżni THERMOVAC TM 101 do pomiaru próżni w zakresie od 1200 do 5,0 x 10-4 mbar

Kierownik pracowni:

dr inż. Sławomir Kołodziej

Członkowie zespołu:

dr inż. Beata Chrząszcz

dr Marcin Wojtyniak

return to top