Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Spotkanie z prof. Dariuszem Pawelcem związane z publikacją książki Witolda Wirpszy „Pomarańcze na drutach” – zaproszenie

05.10.2021 - 07:55 aktualizacja 05.10.2021 - 07:56
Redakcja: annaszumiec
Tagi: literatura, spotkanie, Witold Wirpsza

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Dariuszem Pawelcem związane z publikacją książki Witolda Wirpszy Pomarańcze na drutach.

Spotkanie odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 18.00 w Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka (Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18).

Powieść pt. Pomarańcze na drutach opublikowana w roku 1964 była powrotem Wirpszy na scenę prozatorską po przełomie usuwającym w cień socrealizm. Rafał Marszałek uznawał wtedy, że to „chyba najdziwniejsza proza, jaka ukazała się u nas ostatnio”, Edward Balcerzan nazwał z kolei Pomarańcze na drutach „wydarzeniem literackim klasy europejskiej”. Powieść ta przetwarza do postaci fikcji doświadczenia jej autora związane z pobytem w niemieckim obozie jenieckim dla oficerów uwięzionych po kampanii wrześniowej 1939 r. w oflagu Gross Born.

Akcja zawiązuje się wokół próby ucieczki grupy osadzonych, przygotowujących w ekstremalnie trudnych warunkach podkop, mający umożliwić wydostanie się poza obozowe druty kolczaste i zasieki. Edycja zawiera oprócz tekstu powieści znanego z wydania w roku 1964 także nieznane dotąd fragmenty jej pierwszej wersji zapisane w roku 1946. „Dzięki szczęśliwemu znalezisku Dariusza Pawelca – pisał w opinii wydawniczej Tomasz Mizerkiewicz – mamy dostęp do pierwotnej wersji powieści Pomarańcze na drutach na temat życia polskich jeńców wojennych w niemieckim oflagu w czasie II wojny światowej (…) Wydanie znanego powszechnie tekstu powieści Wirpszy wraz z jej brulionowymi pre-wersjami spełni obowiązujący standard wydań krytycznych wynikający z ustaleń najnowszej dziedziny wiedzy, jaką jest genetyka tekstów”.

Dariusz Pawelec, zauważa w swojej opinii Adam Dziadek „proponuje jej wznowienie wzbogacone o analizę dwu wersji, analizę, która opiera się na regułach krytyki genetycznej i która odsłania arcyciekawe kulisy powstawania tekstu powieści (…) Wszystkie elementy składające się na ten przed-tekst zostały zebrane, uporządkowane i poddane syntetycznej analizie systemowej. W ten sposób czytelnik ma możliwość pełnego oglądu genezy dzieła, wgląd we wszelkie tajniki pisarskiego warsztatu”.

pomarańcze na drutach plakat spotkanie autorskie

return to top